Suomen metsäteollisuuden näkökohtia hallitusohjelmaan 2007-2011

Tiedotteet |

Metsäteollisuus on määritellyt ne painopistealueet, jotka tulisi ottaa huomioon seuraavassa hallitusohjelmassa. Tavoitteena on, että Suomi olisi paras toimintaympäristö metsäteollisuuden tuotannolle ja innovaatioille.

Metsäteollisuuden toimintaympäristön vahvistaminen Suomessa edellyttää, että

  • Puun saatavuus ja markkinoille tulo kilpailukykyiseen hintaan varmistetaan.
  • Energiaa on saatavissa riittävästi kilpailukykyiseen hintaan.
  • Metsäklusterin tutkimusta ja osaamisen kehittymistä vahvistetaan.
  • Verotuksella ei heikennetä metsäteollisuuden kilpailukykyä
  • Työelämän pelisääntöjä kehitetään ja nykyaikaiset toimintamallit otetaan käyttöön.
  • Logistiikan ja infrastruktuurin kehittämiseen varataan riittävät resurssit.
  • Kansainvälisen politiikan keinoin tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä.

Lue lisää

Raportti "Suomen metsäteollisuuden näkökohtia hallitusohjelmaan 2007-2011"

Tiivistelmä "Suomen metsäteollisuuden näkökohtia hallitusohjelmaan 2007-2011"

Nykyaikaisista toimintamalleista turvaa tulevaisuuteen