Suomen metsäklusteriin on perustettu huippututkimusta verkottava innovaatioyritys

Tiedotteet |

METSÄKLUSTERI OY

Joukko metsäklusterin yrityksiä on perustanut yhdessä VTT:n, Metlan ja neljän yliopiston kanssa Metsäklusteri Oy -nimisen innovaatioyrityksen. Uusi yritys vastaa klusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän toiminnasta. Sen tehtävänä on tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien käynnistäminen sekä tutkimusrahoituksen kanavointi valituille painopistealueille. Metsäklusteri Oy:n johdolla strategisesta huippuosaamisen keskittymästä tulee kansainvälisesti vahvin alan innovaatioympäristö.

Metsäklusteri linjasi lokakuussa 2006 keskeiset tutkimuksen painopisteet tavoitteenaan kaksinkertaistaa alan tuotteiden ja palvelujen arvo vuoteen 2030 mennessä. Perustamalla Metsäklusteri Oy:n ala käynnistää Suomen ensimmäisen strategisen huippuosaamisen keskittymän toiminnan.

"Metsäteollisuuden toimintaympäristö on muuttunut pysyvästi. Suomalaisen metsäteollisuuden ympärille rakentuneen kokonaisuuden, metsäklusterin, on nopeasti vahvistettava kilpailukykyään pärjätäkseen maailmanlaajuisessa kilpailussa. Tähän pyrimme sekä parantamalla toiminnan kannattavuutta että vahvistamalla alan huippuosaamista ja innovaatioita", sanoo Metsäklusteri Oy:n perustamisesta vastaavan ohjausryhmän puheenjohtaja ja UPM:n teknologiajohtaja Pauli Hänninen.  

Metsäklusteri Oy:n osakkaat ja hallituksen jäsenet ovat:

– Stora Enso Oyj: Markku Pentikäinen ja Jukka Kilpeläinen;
– UPM: Pauli Hänninen ja Pekka Hurskainen;
– Metsäliitto-konserni, M-real Oyj ja Oy Metsä-Botnia Ab: Mika Joukio, Maarit Herranen;
– Myllykoski Oyj: Tapio Ahola;
– Metso Oyj: Jouko Yli-Kauppila;
– Kemira Oyj: Hannu Toivonen;
– Ciba Specialty Chemicals Oy: Hendrik Luttikhedde
– Andritz Oy: Harry Rickman
– Tamfelt Oyj Abp: Seppo Holkko;
– VTT: Erkki Leppävuori
– Metsäntutkimuslaitos Metla: Hannu Raitio
– Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Åbo Akademi ja Jyväskylän yliopisto: Matti Pursula Teknillisestä korkeakoulusta

Metsäklusteri Oy käynnistää ja resursoi strategisen huippuosaamisen keskittymän tutkimusohjelmat kanavoimalla ohjelmille yksityistä ja julkista tutkimusrahoitusta. Yritysten lisäksi tutkimusohjelmia rahoittavat Tekes ja Suomen Akatemia. Lisäksi tutkimusrahoitusta haetaan EU:n 7. puiteohjelman rahoituslähteistä.

Yhtiön hallitus päättää strategiset yhteistutkimushankkeet ja niiden rahoituksen. Tutkimusohjelmien ja -hankkeiden suunnittelua ja valmistelua varten nimetään tutkimusvaliokunta. Metsäklusteri Oy:n operatiivisesta toiminnasta vastaa 3-5 henkilön henkilöstö. Yrityksen toimitusjohtaja nimitetään myöhemmin.

Suomen tiede- ja teknologianeuvoston linjausten mukaisesti Suomeen ollaan perustamassa viisi huippuosaamisen keskittymää, jotka ovat energia- ja ympäristö, metallituotteet ja koneenrakennus, metsäklusteri, terveys ja hyvinvointi sekä tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut. Näistä metsäklusterin toiminta käynnistyy ensimmäisenä.

Lisätietoja:

Tiedotustilaisuuden ohjelma:

–  Metsäklusteri Oy:n perustamisen merkitys metsäteollisuuden uudistumisessa; Pauli Hänninen, teknologiajohtaja, UPM, Metsäklusteri Oy:n ohjausryhmän puheenjohtaja
–  Metsäklusteri Oy:n toiminta; Anne Brunila, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, Metsäklusteri Oy:n ohjausryhmän jäsen

 Metsäklusteri Oy – merkitys metsäteollisuuden uudistumisessa, strategisen huippuosaamisen keskittymä (2585 kilotavua)