Suomen FSC-standardi hyväksytty

Tiedotteet |

FSC:n (Forest Stewardship Council) päämaja on hyväksynyt Suomen uusitun FSC-standardin muutoksitta 17.1.2011. Uusi FSC-standardi tulee voimaan kolmen kuukauden siirtymäajalla, jonka jälkeen se voidaan ottaa käyttöön.

Kansainvälisen FSC-käytännön mukaisesti nyt hyväksytty englanninkielinen standardi on virallinen versio, johon käytännön tulkinnat perustuvat. Kolmen kuukauden siirtymäaikana Suomen FSC:n standardityöryhmä tarkistaa hyväksytyn englanninkielisen ja suomenkielisen standardiversion yhtäpitävyyden, jotta kentälle saadaan suomenkielinen versio käytännön työn tueksi.

Suomen FSC-standardista saavutettiin kansallinen sopu pitkien neuvottelujen jälkeen, ja se hyväksyttiin Suomen FSC-yhdistyksen kokouksessa marraskuussa 2010.

FSC-valmius hyvä lisä PEFC:n rinnalle

Suomessa vallitsevana metsäsertifiointijärjestelmänä on kansainvälisesti laajimmin levinnyt PEFC-sertifiointijärjestelmä. Nyt Suomen oloihin sovellettu ja hyväksytty FSC-sertifiointijärjestelmä tarjoaa käyttökelpoisen vaihtoehdon metsien sertifiointiin ja kestävyyden todentamiseen. Myös yksityiset metsänomistajat on uudessa standardissa otettu aiempaa paremmin huomioon. Aiemmin FSC-järjestelmä on ollut Suomessa suppeassa käytössä vaikeaselkoisen standardin vuoksi.

Eri markkina-alueilla metsäsertifikaattien tunnettuus vaihtelee. Metsäteollisuuden kannalta on hyvä, että valmiudet molempien järjestelmien soveltamiseen ovat olemassa.

Suomen talouskäytössä olevista metsistä yli 95 prosenttia on metsäsertifioinnin piirissä. Vastaavasti koko maailman metsistä vain alle 10 prosenttia on sertifioitu. 

Lisätietoja antaa:
Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09-132 6679,  040 719 7734