Suomen biologinen tuotantokyky on suurempi kuin luonnonvarojen käyttö – Metsäteollisuus tuottaa ekologisen jalanjälkensä kestävästi

Tiedotteet |

Uusinta teknologiaa ja osaamista käyttävän metsäteollisuuden vahvuus on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Suomalaisten ekologinen jalanjälki on arvioitu maailman kolmanneksi suurimmaksi. Ekologisella jalanjäljellä mitataan vain uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, jolloin Suomi runsaasti puuta jalostavana ja vievänä maana sijoittuu vertailuissa korkealle. Uusiutuvia luonnonvaroja tulee hyödyntää mahdollisimman kestävästi, mikä on uusinta teknologiaa ja osaamista käyttävän suomalaisen metsäteollisuuden vahvuus. Suomalaisen metsäteollisuuden tuotteet ovat kestävä valinta.

Ekologiseen jalanjälkeen sisältyy kannatettava pyrkimys mitata ihmisen vaikutusta ympäristöönsä. Menetelmää on kuitenkin kehitettävä edelleen ennen kuin se soveltuu tehtävään laajasti. Kestävän kehityksen mukaisesti kulutuksen painopistettä tulisi siirtää uusiutumattomista luonnonvaroista uusiutuviin, mutta tätä ei ekologinen jalanjälki mittaa.

Laskentamenetelmässä ekologisen jalanjäljen ja biologisen tuotantokyvyn vertailu kuvaa luonnonvarojen kestävää käyttöä paremmin.Suomi on harvoja maita, joiden biologinen tuotantokyky ylittää luonnonvarojen kulutuksen. Suomen metsien biologinen tuotantokyky on Euroopan korkein: lähes 11 globaalia hehtaaria henkilöä kohti. Tästä jokainen suomalainen käyttää reilut 2 globaalia hehtaaria, jolloin metsien ekologinen ylijäämä on henkilöä kohden noin 8,5 globaalia hehtaaria.

Suomen metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään

Suomen, kuten myös muun Euroopan metsävarat kasvavat koko ajan enemmän kuin niitä käytetään. Euroopan pinta-alasta noin kolmannes ja Suomen maa-alasta peräti kolme neljäsosaa on metsää. Puu on Euroopalle strategisesti tärkeä luonnonvara ja raaka-aine.

Suomessa metsiä käytetään kestävästi. Metsät kasvavat noin 97 miljoonaa kuutiota vuodessa, ja niitä käytetään vain runsaat puolet kasvusta. Metsäntutkimuslaitoksen selvitysten mukaan hakkuita voitaisiin kestävästi kasvattaa nykyisestä 55 miljoonasta kuutiosta 66 miljoonaan kuutioon.

Suomalainen metsäteollisuus hyödyntää uusiutuvan raaka-aineensa tarkasti palvellakseen ympäristötietoisten kuluttajien muuttuvia tarpeita. Puuaines hyödynnetään lähes sataprosenttisesti kuituna, puutuotteina ja bioenergiana. Metsäteollisuus tuottaa noin 80 prosenttia maamme bioenergiasta, jonka käytössä olemme Euroopan edelläkävijöitä. Puupohjaiset tuotteet voidaan kierrättää ja elinkaarensa päätteeksi polttaa energiaksi. Suomessa käytetystä paperista kerätään uusiokäyttöön yli 70 prosenttia.

Lisätietoja antaa:

Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, kestävä metsätalous, Metsäteollisuus ry, p. (09) 132 6679,
sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi