Suomeen Euroopan edistyksellisimmät rakentamismääräykset

Tiedotteet |

Suomen rakentamismääräykset tulee pikaisesti viedä eurooppalaisen kehityksen kärkeen. Edistykselliset rakentamismääräykset ja niistä seuraava hyvä rakentamisen imago tukevat kaikkien rakennustuotteiden vientiä. Määräystulkintoja tulee yhdenmukaistaa.

Rakentamismääräysten tulee edistää puurakentamisen vientiä

Suomen rakentamismääräykset tulee viedä eurooppalaisen kehityksen kärkeen. Nyt Suomeen kehitetyt rakentamisen ratkaisut eivät ole kansainvälisesti kilpailukykyisiä, koska määräyksemme laahaavat muuta Eurooppaa jäljessä. Vientipainotteinen puutuoteala kärsii tästä erityisesti.

Suomi voi profiloitua erityisesti rakentamisen ympäristövaikutusten pienentämisessä

Rakentamisen ympäristövaikutusten laskentaa ja vertailua ei edellytetä vielä missään. Julkisissa rakennushankkeissa tulisi edellyttää rakentamisen aiheuttamien ympäristövaikutusten laskentaa. Valinnoissa tulisi suosia ympäristövaikutuksiltaan edullisimpia vaihtoehtoja.

Myös muissa hankkeissa ympäristövaikutusten laskentaa voitaisiin edellyttää osana normaalia rakennuslupamenettelyä, samoin kuin nyt edellytetään esim. energiatehokkuuden laskentaa. Julkisissa hankinnoissa tulisi asettaa tavoitteet ympäristövaikutusten vähentämiselle.
 
Energiatehokkuusvaatimusten tulisi siirtyä aitoon elinkaarilaskentaan ja ottaa huomioon myös rakennustuotteiden valmistuksen ja rakentamisen kuluttama energia.

Kun rakennusten käytönaikaista energiatehokkuutta parannetaan, rakennustuotteiden valmistuksen ja rakentamisen energiankulutuksen merkitys korostuvat. Nyt vaatimuksissa tarkastellaan vain rakennusten käytön aikaista energiankulutusta ja kylmästä ilmastostamme huolimatta Suomi ei ole siinäkään eurooppalaisen kehityksen eturivissä.
 
Puu tasavertaiseksi toiminnallisilla palomääräyksillä

Palomääräysten osalta puu tulee saada samalle viivalle muiden materiaalien kanssa. Palomääräykset tulee muuttaa aidosti toiminnallisiksi siten, että määräyksissä esitetään vaatimustasot ottamatta kantaa materiaaleihin. Määräysten taulukkomitoitusta tulee selkiyttää ja laajentaa.
 
Nykyisten palomääräysten taulukkomitoituksen mukaan puusta voi rakentaa Suomessa kaksi kerrosta ilman automaattista vesisammutusjärjestelmää ja neljä sen kanssa.

Vesisammutusjärjestelmän lisäksi puutaloihin tulee tehdä suuri määrä erilaisia paloturvallisuudella perusteltuja lisärakenteita. Yli nelikerroksisen puutalon tekeminen edellyttää toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua. Mitään näistä ei edellytetä puun kanssa kilpailevilta materiaaleilta.

Suomen palomääräykset tulee saada samalle tasolle muiden Euroopan maiden kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa voidaan rakentaa kahdeksan kerroksisia puukerrostaloja ja Lontooseen on rakennettu yhdeksänkerroksinen.
 
Määräysten tulkinta yhdenmukaiseksi

Palomääräysten selkiyttämisellä ja vaatimusten taulukoimisella yhdenmukaistettaisiin määräyksistä tehtäviä tulkintoja. Tulkintaristiriidat ovat erityisen haitallisia teollisten rakentamisen ratkaisujen kehittäjille, kun eri kunnissa esitetään erilaisia vaatimuksia.  Puurakentaminen kärsii tästä erityisesti.

Lisätietoja: Mikko Viljakainen, päällikkö, puurakentaminen ja puutaloteollisuus, p. 09 132 6625