Suomalaisten on yhdistettävä voimansa metsäsektorin tutkimus- ja teknologiaohjelmien toteuttamiseksi

Tiedotteet |

Suomi on ollut viimeiset vuosikymmenet metsäsektorin tutkimuksen ja koulutuksen johtava maa. Tulevaisuudessa näin ei välttämättä ole.

"Tutkimusresurssit ovat hajautuneet ja turhaa päällekkäisyyttä on syntynyt. Myös visio puuttuu. Metsäklusterin yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen on koottava voimansa yhteen keskittämällä resursseja ja erikoistumalla ydinosaamisalueille. Johtavan aseman säilyttäminen vaatii vahvaa kansallista strategiaa ja eri toimijoiden sitoutumista sen toteuttamiseen. Metsäteollisuus haluaa Suomen pysyvän tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen kansainvälisenä kärkenä ja kotipesänä," sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila metsäsektorin Vauhtia innovaatioihin -seminaarissa 9.2.2006 Helsingissä.

Metsäteollisuuden suuria haasteita ovat Euroopan suuri ylikapasiteetti, kustannusten ja toimintamallien jäykkyys, globaalin toimintaympäristön nopea muuttuminen sekä teknologiajohtajuuden hiipuminen. Tutkimus-, kehitys- ja koulutuspanoksilla on saatava aikaan kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista ja innovaatioita alan uudistamiseksi vastaamaan markkinoiden ja kysynnän muutoksia.

"Tuottavuutta parantavien, joustavien toimintamallien, teknologioiden ja uusien tuotteiden kehittämiseksi on luotava yhteinen visio, jotta pärjäämme. Suomalaisina meidän on huolehdittava oman metsäsektorimme ja -klusterimme vahvuudesta. Tämä vaatii entistä kunnianhimoisempaa suhtautumista klusterin vahvuuksien kasvattamiseen ja entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden kesken," Brunila jatkaa.

Metsäsektorin tutkimuksen painopisteiden määrittely on osa eurooppalaisen metsäsektorin yhteistä teknologia-alustaa (Forest-Based Sector Technology Platform). Sen tavoitteena on parantaa alan kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja luoda edellytykset sektorin kehittymiselle ja uudistumiselle. Vision mukaan Euroopan metsäsektori on vuonna 2030 maailman teknologiajohtaja, jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistäjänä ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttäjänä.

9.2.2006

www.forestplatform.org

 

Teknologiayhteisö (Technology Platform) on uusi eurooppalainen toimintamuoto tutkimuksen ja rahoituksen koordinointiin. Sen avulla pyritään muun muassa vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä.

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-Based Sector Technology Platform) kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat tavoitteena tehostaa eurooppalaisen metsäsektorin yhteistutkimusta. Se antaa teollisuudelle mahdollisuuden suunnata ja koordinoida tutkimusresursseja yritysten liiketoimintatavoitteita tukevalla tavalla sekä tarjoaa hyvät edellytykset toimialan kilpailukyvyn parantamiselle tutkimuksen ja kehitystyön kautta. Strategisessa tutkimusagendassa on määritelty tutkimuksen painopisteet ja tulevat tutkimus- ja kehitysalueet.