Suomalaisten käyttämät pehmopaperit valmistetaan pääosin kotimaassa

Tiedotteet |

Jokainen suomalainen käyttää pehmopapereita vuodessa vajaa 20 kg. Meillä tärkeimmät tuotteet ovat WC- ja talouspaperit. Paperi onkin puhdas ja turvallinen materiaali talous- ja hygieniatuotteisiin.

Länsi-Euroopan pehmopaperimarkkinoiden arvo on noin 10 miljardia euroa vuosittain ja osuus pehmopaperin maailmanmarkkinoista 23 prosenttia. Pohjoismaalaiset käyttävät pehmopapereita noin 20 kg henkilöä kohden vuodessa. Monissa Itä-Euroopan maissa pehmopapereita käytetään vielä alle 10 kg henkilöä kohden.

Kuitupohjaisten talous- ja hygieniatuotteiden tuotannon arvo Suomessa on noin 400 miljoonaa euroa vuosittain. Viennin arvo on lähes 200 miljoonaa euroa. 

Vahvin kasvu kehittyvillä markkinoilla

 

Pehmopapereiden maailmanlaajuisten markkinoiden on arvioitu kasvavan lähes kolme prosenttia vuosittain. Kasvu on nopeinta Itä-Euroopassa, erityisesti Venäjällä, ja Aasiassa, missä kasvuvauhdin on arvioitu olevan yli viisi prosenttia vuodessa. Näillä alueilla elintason nousu, väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät talous- ja hygieniatuotteiden kysyntää. Elintason noustessa käytetään myös entistä korkealaatuisempia tuotteita.

 

Paperi on hygieeninen tuote

 

Paperi on puhdas ja turvallinen materiaali talous- ja hygieniatuotteisiin. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat sen ylivertaisuuden esimerkiksi influenssien leviämisen ehkäisyssä. Eurooppalaiset pitävät hygieniaa ensisijaisen tärkeänä ja kuivaavat kätensä mieluiten paperipyyhkeisiin.

 

Pehmopapereihin käytetään sekä ensi- että kierrätyskuitua

 

Pehmopapereihin käytetään sekä ensi- että kierrätyskuitua. Valinnan ratkaisee se, miten näitä kuituja on saatavilla ja mitä ominaisuuksia tuotteelta halutaan. Vain kierrätyskuitua käyttämällä paperintuotanto loppuisi pian, sillä kierrätyskuidusta ei voida valmistaa paperia loputtomiin. Puukuitua voidaan kierrättää erilaisissa paperituotteissa 4 – 6 kertaa. Sen jälkeen kuidun laatu, esimerkiksi lujuus, heikkenee.

 

Pehmopaperin valmistus on kierrätyskuidun merkittävä käyttökohde Suomessa. Jos pehmopaperi valmistetaan ensikuidusta, riittää kuutio puuta vuoden pehmopaperien valmistukseen kymmenelle suomalaiselle.

Lisätietoja: Päivi Luoma, paperin jalostus ja pakkausteollisuus