Suomalaisille puusisustustuotteille kysyntää Venäjällä

Tiedotteet |

Venäjällä rakennetaan kiihtyvään tahtiin. Suurissa kasvukeskuksissa Moskovan ja Leningradin alueilla omakotirakentamisen neliömäärän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä. Pelkästään Luoteis-Venäjällä tullaan vuositasolla rakentamaan noin 30 000 omakotitaloa seuraavan 12 vuoden ajan. Sikäläisen perinteen mukaan asunnot myydään ilman sisäverhouksia. Näin ollen yksittäiset kuluttajat ovat varsin määräävässä asemassa rakentamisessa käytettävien sisäverhousmateriaalien osalta.

Venäläisten rakennustarvikekauppiaiden mukaan aidot luonnonmateriaalit ovat nousemassa jälleen suosioon. Kuluttajat mieltävät puutuotteet tyylikkäiksi ja arvokkaiksi ja puutuotteilla haetaan yksilöllisyyttä. Korkeammasta laadusta ollaan myös valmiita maksamaan. Puulajeista perinteiset mänty, koivu ja kuusi kiinnostavat venäläisiä kuluttajia, joita miellyttää erityisesti skandinaavinen värimaailma sekä linjojen selkeys.

Venäläiset rakennustarvikeliikkeet ja kauppaketjut ovat suunnanneet katseet Suomeen. Maiden läheisyydestä huolimatta yhteistyö on tähän asti ollut varsin vähäistä. Nyt suomalaisten puusisustustuotteiden valmistajien ja venäläisten rakennustarvikekauppiaiden yhteistyötä edistetään puualan yhteisin toimin, kuten järjestämällä puuarkkitehtuuriseminaareja ja neuvottelutilaisuuksia suomalaisten valmistajien ja venäläisten arkkitehtien ja rakennustarvikeliikkeiden kanssa. Tavoitteena on avata Venäjän rakennustuotemarkkinoita suomalaiselle teollisuudelle. Sisustustuotteiden ohella venäläiset rakennustarvikekauppiaat ovat kiinnostuneita suomalaisesta puurakentamisen osaamisesta, jolle löytyy kysyntää Venäjän kasvavilla pientalo- ja vapaa-ajanrakentamisen markkinoilla.