Suomalaiset ovat maailman kärjessä paperin keräyksessä ja kierrätyksessä

Tiedotteet |

Suomessa kulutetusta paperista otetaan talteen noin 70 prosenttia. Se on kansainvälisesti verrattuna huipputulos ja erinomainen saavutus maassa, joka on harvaan asuttu ja jossa etäisyydet ovat pitkiä ja keräystoiminnan järjestäminen siksi kallista.

Keräyspaperi on teollisuudelle hyvä ja arvokas raaka-aine. Siitä saatavien kuitujen merkitys teollisuuden raaka-aineena on kasvanut viimeisten 15 vuoden aikana tasaisesti. "Suomessa käytetäänkin kaikki täältä saatavissa oleva kierrätyskuitu, mikä väestöpohjamme ja kulutuksemme vuoksi jää Keski-Euroopan kuitumääriä pienemmäksi", sanoo Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Fredrik Blomfelt.

Suomen metsäteollisuus käyttää vuosittain noin 750 000 tonnia keräyspaperia raaka-aineenaan. Tämä vastaa noin viittä prosenttia sen kuituraaka-ainetarpeesta. Kierrätyskuitujen pieni osuus johtuu siitä, että Suomessa tuotetusta paperista yli 90 prosenttia menee vientiin, jolloin paperi otetaan talteen lähinnä Keski-Euroopassa, Suomen metsäteollisuuden suurimmalla markkina-alueella.

Puukuitua ei kuitenkaan voi kierrättää loputtomiin. Blomfeltin mukaan kuitu kestää vain noin 3-5 käyttökertaa. Tämän takia keräyspaperin joukkoon on aina lisättävä uutta kuitua. Suomessa sellu- ja paperiteollisuus onkin erikoistunut ensikuitua vaativiin paperilaatuihin, joihin Suomesta ja sen lähialueilta on saatavissa hyvää raaka-ainetta, puuta. Sen sijaan suomalaisyritysten Keski-Euroopassa sijaitsevien paperitehtaiden raaka-aineesta kierrätyskuidulla on merkittävä osuus.

Suomen talousmetsistä 95 prosenttia on sertifioitu. Sertifiointi on takuu hyvästä metsänhoidosta. Lisäksi puun alkuperän seurantajärjestelmillä voidaan jäljittää käytetyn puuraaka-aineen alkuperä metsäpalstalle asti.

11.10.2006

Lisätietoja:

Fredrik Blomfelt, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6640, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi