Suomalaiset metsäteollisuuskonsernit maailman suurimpien joukossa

Tiedotteet |

Suomalaiset metsäteollisuuskonsernit kuuluvat maailman suurimpien metsäteollisuusyrityksen joukkoon. 

Yritykset kasvoivat ja kansainvälistyivät 1990-luvulla

Suomalaisen metsäteollisuuden kansainvälistyminen lähti liikkeelle 1980-luvun lopussa. Fuusioiden ja yritysostojen kautta yritysten koko alkoi kasvaa ja tuotantoyksiköitä alettiin perustaa myös ulkomaille. Tämä kehitys voimistui 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella, jolloin investoinnit ulkomaille olivat korkeimmillaan.

Nykyään suomalaisten yhtiöiden liikevaihdosta noin puolet syntyy Suomessa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa ja puolet ulkomailla olevissa yksiköissä. Suomalaisen paperiteollisuuden tuotantokapasiteetista reilut 50 prosenttia sijaitsee ulkomailla.

Suomen menestyksen ratkaisee kilpailukyky ja kykymme uudistua

Metsäteollisuudessa on meneillään merkittävä maailmanlaajuinen murros. Paino- ja kirjoituspapereiden kysynnän kasvu on hidastunut kehittyneissä maissa, minkä seurauksena alan tehtaita on viime vuosina suljettu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Kehittyvissä maissa sen sijaan paperin kysyntä kasvaa edelleen ripeästi, minkä seurauksena paperiteollisuuden investoinnit ja kapasiteetti ovat lisääntyneet voimakkaasti ennen muuta Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Ne kilpailevat lähinnä alhaisilla tuotantokustannuksilla, mutta enenevästi myös lisääntyvällä osaamisella, huipputeknologialla ja innovaatioilla. Paperiteollisuudessa Aasian ja Etelä-Amerikan painoarvo sekä markkina-alueina että tuottajina kasvaa.

Suomella on kuitenkin hyvät edellytykset säilyttää asemansa alan johtavana tuotanto- ja innovaatioympäristönä, mikä mahdollistaa metsäteollisuuden uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja kilpailuetujen parantamisen. Siksi on tärkeää panostaa tutkimukseen ja kehitykseen, metsäteollisuuden kannalta järkevään energia- ja ilmastopolitiikkaan, työmarkkinoiden uudistamiseen sekä kustannustehokkaisiin logistiikka- ja infrastruktuuriratkaisuihin.

Suomen metsäteollisuus on monessa suhteessa alan edelläkävijä, jolla on oivat mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä.