Suomalaiset kaipaavat tietoa viestimien ympäristövaikutuksista

Tiedotteet |

Suomalaiset osaavat suhteuttaa arkeen liittyvien kulutusvalintojen ympäristövaikutuksia toisiinsa hyvin. Viestimien ympäristövaikutuksista kaivataan kuitenkin lisää tietoa osoittaa suomalaisten suhtautumista ja asenteita viestintään selvittänyt tutkimus.

Suomalainen kuluttaja ei ole valmis luopumaan painetusta viestinnästä. Yli 70 % tutkimuksen osallistujista pitää painettua viestintää tärkeänä tiedon, viihteen ja rentoutumisen kannalta. Esimerkiksi kirjan haluaa painetussa muodossa nyt ja tulevaisuudessa edelleen kolme neljäsosaa kansalaisista. Alan vahva halu ja jatkuvat panostukset ympäristökuorman pienentämiseksi eivät ole jääneet kuluttajilta huomaamatta.

Ympäristövaikutuksista halutaan tietoa
Tarve tiedolle viestimien ympäristövaikutuksista on tutkimuksen mukaan suuri. Vain 16 % kuluttajista tietää erittäin tai melko paljon eri viestimien ympäristövaikutuksista. Yli puolet kuluttajista ilmoittaa haluavansa lisätietoa aiheesta.

Mediat täydentävät toisiaan

Sähköisen viestinnän puristuksessa painetun viestinnän merkitys ja ympäristövaikutukset on kyseenalaistettu, vaikka todellisuudessa eri mediat tukevat toisiaan ja täydentävät tarjontaa kuluttajalle. Ympäristöviestejä helposti yksinkertaistetaan, eikä kuluttaja aina saa oikeaa kuvaa eri viestimien todellisesta ympäristövaikutuksesta.

Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että peräti 27 prosenttia suomalaisista on siinä käsityksessä, ettei internetin käytöllä ole lainkaan ympäristövaikutuksia. Lisäksi yhden tunnin mittaisen internetin päivittäisen käytön arvioitiin vaikuttavan ilmastonmuutokseen selvästi vähemmän kuin sanomalehden tai viikoittain ilmestyvän aikakauslehden vuositilauksen.

Tanskalaisen ilmastonmuutosta mittaavan tutkimuksen mukaan sanomalehden vuositilauksen ja tunnin mittaisen päivittäisen internetin käytön hiilijalanjäljet ovat todellisuudessa samalla tasolla ja viikoittaisen aikakauslehden vuositilauksen hiilijalanjälki selvästi näitä pienempi.

Tutkimuksella selvitettiin suomalaisten suhtautumista ja asenteita painettuun viestintään

Painetun viestinnän toimijoiden, sanoma- ja aikakauslehtien kustantajien, paino- ja paperiteollisuuden, alan maahantuojien ja tukkukauppojen sekä jakelutoimittajien TNS Gallupilla teettämä kyselytutkimus mittasi suomalaisten suhtautumista ja asenteita painettuun viestintään.

Tavoitteena oli selvittää, mitä suomalaiset ajattelevat painetusta viestinnästä ja minkälaisia ominaisuuksia he siihen liittävät. Samalla mitattiin myös vertailun vuoksi suomalaisten suhtautumista ja asennetta sähköistä viestintää kohtaan. Tutkimukseen vastasi yli 1000 aktiivi-ikäistä suomalaista.