Suomalaiset biojalostamohankkeet etenevät

Tiedotteet |

Suomeen suunnitellaan parhaillaan useampia toisen sukupolven biojalostamoja.

Hankkeet etenivät merkittävästi, kun työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti toukokuun alussa toimittavansa kolmen suomalaisen biopolttoainehankkeen investointitukihakemukset Euroopan investointipankin ja komission käsiteltäväksi.

Suomeen biojalostamoja suunnittelevat Stora Enson ja Neste Oilin yhteisyritys (NSE Biofuels Oy Ltd), UPM sekä Metsäliiton ja Vapon yhteisyritys (Forest Btl Oy). Kaavailtujen laitosten vuosituotannot olisivat 100 000 – 200 000 tonnia biodieseliä.

EU rahoittaa jokaisessa jäsenvaltiossa korkeintaan kolmea biojalostamohanketta. Hankkeen rahoituksessa ei edellytetä kotimaista julkista rahoitusta. Komission rahoitus voi kattaa puolet uuden teknologian kustannuksista.

Biojalostamohankkeet edellyttävät investointitukia

Biojalostamohankkeet vaativat yrityksiltä mittavia investointeja. Suomi on asettanut tavoitteekseen toimia liikenteen biopolttoaineiden edelläkävijämarkkinana. Biojalostamolaitosten investointien syntymistä Suomeen edistetään sekä EU:n päästöoikeusvarannon NER300-tukien että kansallisten tukijärjestelmien avulla. Biojalostamoille on luvassa kansallisia investointitukia 100 miljoonaa euroa vuosien 2011 ja 2012 valtion talousarvioissa.

Päästöoikeuksien myynnillä rahoitetaan investointitukia

EU varasi helmikuussa vuosien 2013–2020 päästökauppakauden uusille laitoksille ja laitosten laajennuksille varatusta EU:n yhteisestä päästöoikeusvarannosta (NER) 300 miljoonaa päästöoikeutta. Päästökaupasta saaduilla varoilla rahoitetaan muun muassa uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä hankkeita.

Vuoden 2012 loppuun mennessä EU-komissio päättää 200 miljoonan päästöoikeuden jakamisesta saaduista varoista. Päästöoikeuksien myymisen hoitaa Euroopan investointipankki. Sama prosessi toistuu kahden vuoden kuluttua, jolloin komissio päättää jäljelle jääneiden 100 miljoonan päästöoikeuden jakamisesta saatujen varojen käyttämisestä.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Jouni Valtanen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 751 3386