Suomalaisen yhteiskunnan on kyettävä uudistumaan

Tiedotteet |

Tuottavuus on otettava talouspolitiikan ykköstavoitteeksi, jos haluamme turvata nykyisten elintasomme, teollisuuden menestymisen ja hyvinvointipalvelut laajasti kaikille, sanoi toimitusjohtaja Anne Brunila TalviAreena-tapahtumassa Helsingissä.

Puolet työn tuottavuuden kasvusta 2000-luvulla on ollut tieto- ja viestintäteknologian varassa. Valtaosa tästä on tullut laitteiden valmistuksesta. Loppu tuottavuuden kasvusta on tullut muusta teollisuudesta ja kaupan alalta.

Jatkossa muun teollisuuden rooli tuottavuuskehityksen ja talouskasvun veturina korostuu, kun tieto- ja viestintäteknologian valmistus siirtyy kiihtyvää tahtia edullisemman kustannustason maihin.

Jos tuottavuuden kasvun hidastumista ei saada pysäytettyä tai käännettyä kiihtyväksi, talouskasvu ja siten myös elintason paraneminen heikkenevät väistämättä. Samalla hyvinvointivaltion ja julkisten palvelujen rahoitus joutuu suuriin vaikeuksiin.

Suomesta verkostotalouden osaamiskeskittymä

Kansantalouden kannalta on erityisen huolestuttavaa, jos Suomi menettää kilpailukykyään teollisuuden toimintaympäristönä ja korkean tuottavuuden alat siirtävät tuotantonsa muualle.

Tulevaisuudennäkymiä synkistää myös se, ettei yksityisten ja julkisten palvelujen tuottavuutta ole saatu käännettyä nousu-uralle. Jos yli puolet yhteiskunnasta ei osallistu tuottavuuden nostamiseen, hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida pelastaa yksin teollisuuden voimin.

Parhaiten menestyvät ne yhteiskunnat, jotka kykenevät muuttumaan ja uudistumaan nopeasti ja ottavat ensimmäisenä käyttöön uuden teknologian mahdollistamat uudet toimintatavat ja liiketoimintamallit. Siksi Suomen on löydettävä keinot kohota osaamiskeskittymäksi, joka vetää puoleensa ihmisiä ja yrityksiä ja luo uutta osaamista. Uutta lisäarvoa tuottavat tiedon yhdistelmät, innovaatiot, syntyvät tietoverkostojen solmukohdissa, osaamiskeskittymissä.

Käytännön keinot, joilla Suomen vetovoimaisuutta parannetaan liittyvät pitkälti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikan uusiin avauksiin. Yliopisto- ja korkeakoulujärjestelmän uudistaminen, huippuyliopiston luominen ja kansallisen innovaatiojärjestelmän rukkaaminen ovat välttämättömiä uudistuksia, mutta eivät riitä takaamaan menestystä. Koulutuksen ja työelämän kannustimet on lisäksi remontoitava tukemaan näitä tavoitteita. 

Konkreettisesti tämä tarkoittaa keppejä ja porkkanaa: maksullisuutta korkeimpaan opetukseen ja työn verotuksen keventämistä. Erityisen tärkeää on marginaaliverotuksen alentaminen, jotta lisätyön tekemisestä ja uuden osaamisen hankkimisesta ei rangaista.

Suomi ei pärjää jarruttamalla väistämättömiä muutoksia. On parempi ottaa edelläkävijän rooli ja etsiä ratkaisuja, jotka helpottavat tukevat muutoksissa menestymistä. Suomalaisen yhteiskunnan vakaus ja turvallisuus ovat myös edellytyksiä sille, että ihmiset uskaltavat ottaa riskejä kehittäessään omaa osaamistaan ja työntekoaan.

Lisätietoja:

Anne Brunila, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6600

Tilaa metsäteollisuuden uutiskirje – tuoreimmat uutiset ja taustat alalta nopeasti suoraan omaan sähköpostiisi. Tilaa osoitteessa www.metsateollisuus.fi /  Uutiset 3 minuutissa!