Suomalaisen metsäteollisuuden puun alkuperän seurantajärjestelmät malliksi EU-lainsäädäntöön

Tiedotteet |

Euroopan unioni haluaa estää laittoman puun käytön EU-alueella. Uusi lainsäädäntö tulee toteuttaa siten, että se ei aiheuta turhaa byrokratiaa tai kohtuuttomia kustannuksia.

Suomalaisen metsäteollisuuden järjestelmät puun alkuperän seurannasta todentavat jo nyt puun laillisuuden. 

EU:ssa kehitteillä olevalla ja vuonna 2013 toimeenpantavalla FLEGT-lisätoimiasetuksella (Forest Law Enforcement Governance and Trade) halutaan estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden saapuminen ja käyttö EU-alueella.

EU-markkinoille puuta tai puutuotteita tuovan tahon tulee taata puun alkuperän laillisuus. Vielä ei ole sovittu, kuinka puun laillisuus tulee FLEGT-asetuksen myötä käytännössä todentaa.

FLEGT-lisätoimiasetuksessa edellytetään, että puun tai puutuotteen laittomuuden riski arvioidaan. Lainsäädännön edellyttämien laillisuuden todentamistoimenpiteiden tulee mukautua arvioidun riskin suuruuteen.

Puun laillisuus voidaan taata tuntemalla alkuperä – Suomen järjestelmät pohjaksi

Puun ja puunhankinnan laillisuuden todentamiseksi tarvitaan järjestelmä, jonka avulla puun alkuperä voidaan jäljittää. Uuden lainsäädännön kustannustehokkuus varmistetaan siten, että metsäteollisuudessa jo käytössä olevia ja pitkällä aikavälillä hiottuja ratkaisuja voidaan hyödyntää lain asettamien vaatimusten täyttämisessä.

Suomalainen metsäteollisuus käyttää laillisesti hankittua puuta

Suomalainen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä sekä kotimaisen että ulkomaisen puun alkuperän. Kotimaisen puun laillisuus on hyvän metsälainsäädännön, sen tehokkaan valvonnan sekä kattavan metsien sertifioinnin kautta taattu.

Myös tuontipuun laillisuuden takaamiseksi suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat tehneet pitkäjänteistä kehitystyötä muun muassa Venäjällä 1990-luvulta lähtien. Toimeenpantava FLEGT-asetus on esimerkki siitä, että puun alkuperäseurantajärjestelmien kehittäminen on ollut aikanaan oikea ja kaukonäköinen ratkaisu.

Raaka-aineen alkuperän tunteminen on metsien kestävän käytön perusedellytys. Puun alkuperän tuntemisen lisäksi metsien sertifiointi takaa, että puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä.

Lisätietoja antaa:
Jukka Halonen, Venäjä-asioiden päällikkö, puh. 09 132 6682,
050 591 1090
Anu Islander, metsäasiantuntija, puh. 09 132 6678,
040 729 3678

Lisää tietoa:
Suomalainen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän

Puun ja puutuotteiden alkuperän laillisuutta koskevan FLEGT -lisätoimiasetuksen toimeenpanoa valmistellaan (MMM:n sivut)