Suomalaisen metsäsektorin tutkimustavoitteet samansuuntaiset komission suunnitelmien kanssa

Tiedotteet |

EU:n komission viime viikolla julkistamassa tutkimusehdotuksessa suomalaisen metsäsektorin ajamat painotukset ovat hyvin esillä. Komissio ehdottaa vuosille 2007-2013 ennätyksellistä 70 miljardin euron tutkimusbudjettia. EU-rahoituksen lisäksi metsäsektorin kilpailukykyä lisäävää tutkimusta on rahoitettava myös kansallisesti sekä alan yritysten omilla panostuksilla.

"EU:n tutkimusohjelma painottaa muun muassa uusiutuvien luonnonvarojen ja energialähteiden hyödyntämistä sekä ilmastomuutoksen hallintaa. Näiden kysymysten ratkaisemisessa metsäteollisuuden mahdollisuudet ovat ylivoimaisia", sanoo EU-tutkimuspolitiikan päällikkö Päivi Luoma Metsäteollisuus ry:stä.

Komission esittämään tutkimusohjelmaan on otettu mukaan uuden tuotantoteknologian kehittäminen sekä nanoteknologiat ja -materiaalit. Nanoteknologian avulla voidaan esimerkiksi parantaa paperikoneen pintojen puhtautta sekä paperin painopinnan ja painovärin vuorovaikutusta sekä vähentää kemikaalien käyttöä. Nanotekniikan sovellukset voivat mullistaa myös puurakentamisen tekniikkaa esimerkiksi lujittamalla puuta metalleilla tai millä tahansa materiaalilla.

EU:n tutkimusohjelma tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia metsäsektorin ja tieto- ja viestintäteollisuuden yhtymäkohtiin. Tutkimusta voidaan soveltaa muun muassa älypaperista tai -kartongista valmistettavien pakkausten kehittämiseen. Älykäs pakkaus kertoisi esimerkiksi parasta ennen -päiväyksen lähestymisestä. Elintarvikkeen valmistaja voisi puolestaan seurata pakkauksen tietojen avulla tuotteen kuljetusta ja tuoreutta.

Päivi Luoman mukaan suomalaisen metsäsektorin tutkimuksen painotukset ovat samansuuntaiset komission tutkimusohjelman kanssa. "Tulevia suomalaisia tutkimuskohteita ovat muun muassa painetun viestinnän kilpailuetujen vahvistaminen, tulevaisuuden tuotteet kuten sähköinen paperi ja ekotuotteet, nanoteknologia, energiankäyttö ja puurakentamisen järjestelmät ja konseptit."

Ehdotus eurooppalaisen metsäsektorin strategiseksi tutkimussuunnitelmaksi valmistuu marraskuussa. Suomalaisten näkemykset tulevat olemaan vahvasti mukana ohjelman sisällössä. Tutkimusohjelmasta ja sen rahoituksesta päättävät lopullisesti Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ensi vuonna.

27.9.2005

Lisätietoja:

Päivi Luoma, Manager, EU-Policy, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6626, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Kari Luukko, tutkimuspäällikkö, Metsäteollisuus ry
projektisihteeri, Forest-based Sector Technology Platform
puh. (09) 132 6622, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Teknologiayhteisöt (European Technology Platforms) ovat komission teollisuudelle ehdottama uusi toimintamuoto, jonka avulla pyritään vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä Lissabonin strategian mukaisesti.

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-based Sector Technology Platform) on määritellyt alan vision vuoteen 2030. Sen mukaan Euroopan metsäsektorilla on keskeinen rooli kestävään kehitykseen perustuvassa yhteiskunnassa. Euroopan metsäteollisuus menestyy osaamisella ja on kilpailukyinen. Se hyödyntää laaja-alaisesti uusiutuvia metsävaroja.