Suomalaisen liimapuun tuotanto kasvoi viidenneksen vuonna 2006

Tiedotteet |

LIIMAPUUYHDISTYS RY 27.3.2007

Suomessa tuotettiin vuonna 2006 liimapuuta 265 000 m3, mikä oli 21 % enemmän kuin viime vuonna. Tuotetusta liimapuusta toimitettiin kotimaahan 50 000 m3, Eurooppaan 20 000 m3 ja Euroopan ulkopuolelle 195 000 m3. Kotimaahan toimitetun liimapuun määrä kasvoi vuodesta 2005 reilun neljänneksen, 26 %. Liimapuun vienti Eurooppaan laski 45 %, kun vienti Euroopan ulkopuolelle kasvoi 38 % viime vuodesta.

Suomalaisen liimapuun tuotanto on kasvanut koko 2000-luvun Japanin kasvaneen kysynnän ansiosta. Myös kotimaan kulutus on kehittynyt myönteisesti. Vuoden 2007 näkymät ovat edelleen hyvät. Suurimpana uhkana tuotannon kasvulle pidetään raaka-aineen hintaa ja saatavuutta.

Kuva: Liimapuun tuotanto ja toimitukset 2000-2006. (Lähde: Suomen Liimapuuyhdistys ry)

Suomi on Euroopan suurimpia liimapuun valmistajia. Liimapuuta tuotettiin Euroopassa vuonna 2006 noin 2 500 000 m3.

Suomessa liimapuuta valmistavat Anaika Components Oy Ltd, Anaika Engineering Oy Ltd, Finland Laminated Timber Oy Ltd, Keitele Engineered Wood Oy, Kestopalkki LPJ Oy, Late-Rakenteet Oy, Metsäliitto Osuuskunta, PRT-Lami Oy ja Versowood Oy.

Suomen Liimapuuyhdistys ry toimii suomalaisen liimapuuteollisuuden kansallisena ja kansainvälisenä yhteistyöelimenä. Yhdistys ylläpitää liimapuun tuotanto- ja toimitustilastoja, osallistuu liimapuun eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin, sekä edistää liimapuun menekkiä, tutkimusta ja kehitystä.

Lisätietoja:

Suomen Liimapuuyhdistys ry
c/o Metsäteollisuus ry
PL 336 (Snellmaninkatu 13)
00171 Helsinki
jarmo.leskela @ forestindustries.fi