Suomalaisen FSC-standardin kehittämisessä onnistuttiin metsäteollisuuden ja ympäristöjärjestöjen yhteistyöllä

Tiedotteet |

Suomalaismetsien kestävä käyttö voidaan jatkossa osoittaa PEFC-standardin lisäksi myös FSC-standardilla. Se voidaan ottaa käyttöön todennäköisesti jo vuoden 2011 alusta, kun kansainvälinen FSC-organisaatio on sen hyväksynyt.

"Yhteisymmärrys FSC-standardista syntyi eri sidosryhmien käymän perinpohjaisen keskustelun tuloksena. Metsäteollisuus ry oli keskusteluissa mukana vuodesta 2007. Lopputulos syntyi metsäteollisuuden, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Birdlife Suomen yhteistyönä. Myös Metsähallitus oli mukana asiantuntijana," sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäasioiden päällikkö Antti Otsamo.

"Suomalaisessa standardissa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristökysymysten, saamelaisalueen maankäytön ja taloudellisesti kannattavan metsätalouden yhteensovittamiseen. Neuvotteluprosessi ja saavutettu lopputulos ovat erinomainen avaus eri osapuolten keskinäisen yhteisymmärryksen vahvistamiseen ja yhteistyöhön myös jatkossa. Keskustelu metsien käytöstä kuitenkin jatkuu varmasti vilkkaana jatkossakin," sanoo Otsamo.

FSC-standardi koostuu kymmenestä periaatteesta, 54 kriteeristä ja 204 indikaattorista. Kriteerit ja indikaattorit koskevat esimerkiksi metsänkäsittelytoimenpiteiden laajuutta, metsistä saatavien hyötyjen tasapainoista arviointia ja harvinaisten lajien elinympäristöjen suojelemista. Näillä edistetään metsätalouden ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä tasapuolisesti.

FSC-sertifioitujen tuotteiden kaupan arvo on kasvanut nopeasti kymmenen viime vuoden aikana, ja se ylittää maailmanmarkkinoilla vuosittain jo 15 miljardia euroa.

Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu yli 95 prosenttia. Maassamme on ollut vallitsevana PEFC-standardi. Nyt hyväksytty FSC-standardi tarjoaa jatkossa mahdollisuuden hankkia Suomen metsistä myös FSC-sertifioitua puuta. Metsäteollisuudelle on tärkeää, että maassamme ovat käytössä molemmat merkittävät kestävän metsänhoidon standardit, PEFC ja FSC.

Uuteen standardiin pohjautuva metsien FSC-sertifiointi voi alkaa kansainvälisen FSC:n hyväksymisen jälkeen, todennäköisesti vuoden 2011 alkupuolella.

Lisätietoja: Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry, 09 132 6679