Suomalais-venäläinen metsähuippukokous 25.10.2009 Pietarissa

Tiedotteet |

Huippukokouksessa keskustellaan mm. investoinneista ja innovaatioista, metsätaloudesta ja metsäresursseista sekä metsäsektorin osaamisen kehittämisestä.

Tilaisuuden avaavat pääministerit Vladimir Putin ja Matti Vanhanen. Suomesta mukana ovat myös keskeiset ministerit sekä metsäteollisuusyritysten johto.

Venäjä on Suomen metsäsektorin tärkeä ja mielenkiintoinen yhteistyökumppani. Maan kasvava talous sekä runsaat energia- ja metsävarat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Suomen ja Venäjän yhteisenä huolena on boreaalisiin raaka-aineisiimme perustuvan metsäsektorin menestys maailmanmarkkinoilla.

Suomalaiset investoineet Venäjälle lähes miljardi euroa

Suomen metsäteollisuudella on ollut merkittävä rooli erityisesti Luoteis-Venäjän metsäsektorin kehittäjänä. Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat investoineet Venäjälle lähes miljardi euroa, ja maassa toimii erityisesti suomalaista saha-, levy- ja kartonkiteollisuutta.

Investointien lisäksi suomalainen metsäteollisuus on tuonut Venäjälle puunvientituloja ja tarjonnut huomattavan määrän puunkorjuun työpaikkoja. Viimeisen viidentoista vuoden aikana Venäjä on saanut puunvientituloja Suomesta noin 7 miljardia euroa.

Maailman suurimmat metsävarat

Venäjällä on maailman suurimmat metsävarat, noin 800 miljoonaa hehtaaria (Suomen metsävarat 22 miljoonaa hehtaaria). Venäjän metsät kasvavat lähes miljardi kuutiometriä vuodessa (Suomen metsien kasvu noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa).

Mittavat metsät mutta pientä metsäteollisuutta

Venäjällä reilu sata miljoonaa kuutiometriä puuta jalostetaan vuosittain metsäteollisuustuotteiksi. Pääosa tuotannosta on saha- ja levyteollisuutta. Sellua, paperia ja kartonkia valmistetaan vain noin puolet Suomen tuotantomääristä.

Koko metsäsektorin tuotannon arvo Venäjällä oli vuonna 2008 runsaat 17 miljardia euroa (Suomessa 22 mrd e). Venäjän metsäteollisuuden vahvuuksia ovat valtavat metsäresurssit ja toistaiseksi kilpailukykyiset kustannukset. Myös Venäjän kotimaan markkinat kasvavat nopeasti.

Lisätietoja:

Anneli Kotonen, Venäjä-koordinaattori,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6642

Anders Portin, Metsä- ja infrastruktuurijohtaja,
Metsäteollisuus ry, 09 132 6610