Suomalainen paperiteollisuus käyttää kaiken Suomesta kerätyn paperin uudelleen tuotteissaan

Tiedotteet |

Paperinkeräys Oy yhteistyökumppaneineen julisti vuonna 2005 kampanjan ”Maailman paras” paperinkerääjämaa. Kampanja pyrkii tehostamaan keräyspaperin talteenottoa ja sen tavoitteena on myös saada Suomi Guinnessin ennätystenkirjaan parhaana paperin kierrättäjänä. Kilpailu ratkeaa vuoden 2005 tilastojen perusteella.

Suomessa kerätään talteen 73 prosenttia kotimaassa kulutetusta paperista eli neljänneksi eniten maailmassa. Tätä lukua voi pitää erinomaisena harvaan asutussa maassa. Saksassa paperia kerätään talteen eniten.

Keräyspaperin käyttö paperin ja kartongin raaka-aineena on lisääntynyt kaikkialla maailmassa. Puukuitua ei voi kuitenkaan kierrättää ikuisesti. Kierrätys- tai uusiopaperi tarvitsee joukkoonsa vahvaa ensikuitua, sillä muutaman kierroksen jälkeen puukuidun tekninen laatu, muun muassa lujuus, heikkenee.

Ympäristöraportoinnin ja -tietojen julkistamisen edelläkävijä

Sitoutuminen ympäristöjärjestelmiin luo kestävän perustan ympäristövaikutusten yhdenmukaisella ja avoimelle seurannalle. Kaikilla Suomessa sijaitsevilla sellu-, paperi- ja kartonkitehtailla on sertifioitu ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä ja lähes puolet on saanut myös EMAS-rekisteröinnin. Myös yritysten puunhankintatoimintoja on sertifioitu.

EMAS-rekisteröinti edellyttää, että yrityksellä on oltava ulkopuolisen tarkastama ja hyväksymä julkinen ympäristöselonteko. Siinä kuvataan toimialan keskeiset ympäristövaikutukset ja -tavoitteet sekä tehdyt ja suunnitteilla oleva toimet haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Suurimmat yritykset kuuluvat myös kestävän kehityksen indekseihin, kuten Dow-Jones Sustainability –indeksiin, joiden puitteissa kansainväliset arviointilaitokset puntaroivat niiden toimintaa jatkuvasti.

Metsäteollisuus ry on julkaissut jäsentensä tehdaskohtaiset tuotanto- ja päästötiedot jo 15 vuoden ajan.

Lisätietoja:

Johtaja Pertti Laine, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö,
puh. 040 400 506 977, 09 132 6633
Sähköposti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi