Sukupolvenvaihdosten verokannustin ja päästökauppakompensaatio parantavat kilpailukykyä, lisäkustannukset pettymys

Tiedotteet |

Hallituksen päätös ottaa käyttöön verokannustin metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin on hyvä. Päästökauppakompensaation toteutuminen puolitettuna ei riitä pitämään suomalaista vientiteollisuutta kilpailijamaiden tasolla.

”Metsätilojen sukupolvenvaihdosten verokannustin vie metsien omistusrakennetta oikeaan suuntaan. On myönteistä, että huojennus on kytketty puun myyntiin, mikä vauhdittaa puuhun perustuvan biotalouden kasvua. Valitettavasti yhteismetsät jätettiin huojennuksen ulkopuolelle. Suomessa tilakoko on saatava kasvuun ja hillittävä metsänomistuksen pirstoutumista. Siihen tarvitaan lisää metsäpoliittisia toimia”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Päästökauppakompensaatiolla korvataan energiaintensiiviselle teollisuudelle EU:n päästökaupan aiheuttamaa kustannusten nousua. Se estää hiilivuotoa ja turvaa suomalaisen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä.

”Päästökauppakompensaation käyttöönotto puolitettuna on hyvä ensiaskel. Maailmanlaajuisessa kilpailussa toimivat yritykset keskittävät toimintaansa sinne, missä se on kannattavinta. Kaikilla kilpailukykyä parantavilla tai heikentävillä päätöksillä on vaikutusta. Seuraavaksi on tehtävä päätös täydestä kompensaatiosta, jotta suomalainen vientiteollisuus pääsee kilpailijamaiden rinnalle, kun päästöoikeuden hinta tulevina vuosina nousee”, jatkaa Jaatinen.

Myönteistä on, että hallitus panostaa budjetissaan infran kohentamiseen. Rautatieterminaaliverkoston toteutus sekä teiden ja siltojen parantaminen tehostavat metsäteollisuuden kuljetuksia. Imatra-Luumäki -ratavälin kunnostustyö on toteutettava Imatrankoskelle saakka, jotta metsäteollisuuden kuljetusten keskeinen pullonkaula saadaan poistettua.

Polttoaineverojen korotukset kasvattavat kuljetuskustannuksia – vapaaehtoiseen suojeluun ei rahoitusta

Hallitusohjelman lupaus pidättäytyä aiheuttamasta teollisuudelle lisäkustannuksia näyttää vesittyvän.

Budjettiriihessä päätettiin sekä dieselpolttoaineen että kevyen polttoöljyn verojen nostosta, mikä merkitsee metsäteollisuudelle 4-6 miljoonan euron lisäkustannuksia vuosittain. Raskaan liikenteen polttoaineverotuksella on merkitystä, sillä noin 75 prosenttia alan kuljetuksista kulkee kumipyörillä.

Hallituksen päätös olla vahvistamatta METSO:n rahoitusta on pettymys. Vapaaehtoiseen suojeluun perustuvalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmalla METSO:lla on vahva tuki metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kesken, ja sen merkitys on ollut huomattavasti siihen käytettyjä euroja suurempi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600