SFSedu – oppilaitosportaali avattu

Tiedotteet |

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n uudesta standardiporttaalista löytyy myös metsäteollisuuteen, paperiin ja puuhun, sekä rakentamiseen liittyvä standardisointitieto.

SFSedu-sivusto (www.sfsedu.fi) antaa tietoa standardeista sekä standardisoinnista erityisesti opiskelijoille ja opettajille. Myös muille käyttäjille sivustolla on hyödyllistä tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä standardien valmistelusta, standardijulkaisuista sekä tietoa standardisointiin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista. Sivustolta löytyy standardisointitieto toimialoittain. SFSedu-sivustoa julkaisee standardisoinnin keskusjärjestö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 

Erityisen paljon standardeista hyötyy vientivoittoinen teollisuus 

Metsäteollisuus ry:n osallistuu aktiivisesti standardisointiin ja työn tavoitteena on metsäteollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen yhdenmukaisin menetelmin globaaleilla markkinoilla. Yhdenmukaisilla standardeilla edistetään vientipainotteisen metsäteollisuuden kilpailukykyä varmistamalla, ettei metsäteollisuustuotteita tarvitse hyväksyä, suunnitella ja arvioida vientimaakohtaisesti.
 
Metsäteollisuus ry vastaa Suomessa biomassan, kiinteiden biopolttoaineiden, massa- ja paperituotteiden, puutuotteiden, puurakenteiden ja kalusteiden eurooppalaisesta CEN- ja kansainvälisestä ISO-standardisoinnista. 

Lisätietoja:
Biomassa ja kiinteät biopolttoaineet: Jouni Valtanen
Massa- ja paperituotteet: Jouni Valtanen
Puutuotteet: Aila Janatuinen (sahatavara), Jarmo Leskelä (puulevyt)
Puurakenteet: Mikko Viljakainen
Kalusteet: Ari Ilomäki Horisontaaliset standardit (mm. Sustainability of construction works): Ari Ilomäki
Muu standardisointi (ei SFS, CEN, ISO): Paula Pesonen (e-business)