Sellun ja sahatavaran tuotanto kasvoi tammi–maaliskuussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan sellun ja sahatavaran tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Paperin, kartongin ja vanerin tuotantomäärät taas olivat pienemmät verrattuna edellisen vuoden tammi–maaliskuuhun.

Sellua metsäteollisuus tuotti tammi–maaliskuussa 2,1 miljoonaa tonnia. Määrä oli 6,3 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.

Tammi–maaliskuussa vahva kasvu jatkui myös sahatavaran tuotannossa, kun sen tuotantomäärä nousi 3,0 miljoonaan kuutiometriin. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 prosenttia.

–Tuotanto kasvoi nimenomaan volyymituotteissa, vaikka ennusteet maailmantalouden kovimman kasvun hiipumisesta ovat yleistyneet, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

–Suomen ei pidä poliittisilla päätöksillä alkaa rajoittaa metsäteollisuuden menestystä, varsinkaan nyt kun alalla on investointihalukkuutta. Seuraavan hallituksen tulee kannustaa metsien lisäkäyttöön, turvata kilpailukykyinen energian saanti ja varmistaa liikenneinfran rahoitus, toteaa Jaatinen.

Metsäteollisuuteen heijastuivat megatrendit, kuten kehittyvien maiden keskiluokkaistuminen, yksittäistalouksien lisääntyminen ja kaupungistuminen. Puupohjaisilla tuotteilla voidaan enenevässä määrin korvata tuotteita, joissa käytetään fossiilisia raaka-aineita. Toisaalta paino- ja kirjoituspaperin kysyntä heikentyy Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Paperin yhteenlaskettu tuotantomäärä oli tammi–maaliskuussa 1,6 miljoonaa tonnia. Tämä on 6,1 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä. Laskussa olivat niin paino- ja kirjoituspapereiden kuin myös muiden papereiden tuotantomäärät.

Kartongin tuotantomäärä ensimmäisellä neljänneksellä jäi alle miljoonan tonnin ollen 0,9 miljoonaa tonnia. Tämä on 1,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 ensimmäisen kvartaalin tuotanto.

Vanerin tuotannon tammi–maaliskuun tilastoissa näkyy 3,5 prosentin notkahdus viime vuoden vastaavan ajanjakson tuotantoihin verrattuna. Tammi–maaliskuun tuotantomäärä oli 0,3 miljoonan kuution tasolla.

Lisätietoja antaa

Timo Jaatinen

Toimitusjohtaja

(09) 132 6600