Sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuus tammi-kesäkuu 2013: Paperin ja kartongin tuotanto aavistuksen plussalla, markkinatilanne jatkui haasteellisena

Tiedotteet |

Paperia ja kartonkia tuotettiin vuoden 2013 alkupuoliskolla hieman edellisvuotta enemmän. Markkinatilanne Euroopassa jatkui erittäin haasteellisena taloustaantuman ja painopapereiden rakenteellisen kysynnän laskun takia.  

Paperia ja kartonkia tuotettiin Suomessa vuoden 2013 tammi-kesäkuussa 5,3 miljoonaa tonnia, eli 0,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajankohtana. Paperin, kartongin, jalosteiden ja sellun viennin arvo oli tammi-toukokuussa noin 3,7 miljardia euroa, 4,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Osaltaan tuotannon ja viennin määrän kasvulukuja selittävät edellisvuotta parempi vienti sekä sellun hinnan nousu vuoden 2013 alkupuoliskolla. Massa- ja paperiteollisuuden osuus oli 16 prosenttia koko Suomen tammi-toukokuun viennin arvosta.

Euroopassa laskenut painopapereiden kysyntä painoi tuotantoa Suomessa

Suomen paperin tuotannosta noin 60 prosenttia on graafisia paperilajikkeita. Tehtailla tehdyt tehostamistoimet ovat osittain auttaneet pitämään yllä kotimaista tuotantoa, mutta tilanne jatkuu erittäin haasteellisena. Ala ei kestä kotimaisten kustannusten nousua.

Graafisia papereita tuotettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 3,1 miljoonaa tonnia, eli 3,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Suomen tehtaiden graafisten papereiden päämarkkinat ovat Euroopassa, jossa painopaperin kulutus on laskenut vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla yli 6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Kartonki ja sellu pitivät suomalaisen massa- ja paperiteollisuuden pinnan yläpuolella

Kartonkia tuotettiin tammi-kesäkuussa 1,5 miljoonaa tonnia, mikä on 10,9 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2012. Kartongin markkinatilanne näyttää melko tasaiselta ja Suomessa tehdyt investoinnit ovat lisänneet kartongin valmistuskapasiteettia.

Sellun tuotanto Suomessa tammi-kesäkuussa 2013 oli 3,6 miljoonaa tonnia, eli 4,4 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2012. Sellun hintataso on ollut toisella vuosineljänneksellä nousussa ja sellun tuotanto Suomen tehtailla on pyörinyt hyvin.