Sähkönkulutus tammi-kesäkuu 2013: Metsäteollisuuden sähkönkulutus tasaista koko alkuvuoden

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden sähkönkulutus oli tasaista koko alkuvuoden 2013. Kokonaissähkönkäyttö oli vuotta 2012 vastaavalla tasolla ja sähkön markkinahinta edellisvuotta korkeammalla. Päästöoikeuden hintaa heiluttivat EU-parlamentin backloading-äänestykset.

Sähkön hinta oli alkuvuonna 2013 selkeästi korkeammalla kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Aiempaa korkeampaan hintatasoon vaikuttivat muun muassa vesivarastojen kasvanut vaje etenkin kauden keskivaiheella sekä sähkön tuonnin väheneminen Venäjältä sähkönkulutuksen huipputuntien aikana. Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla sähkön keskihinta oli noin 40 €/MWh, kun se vuonna 2012 oli 33 €/MWh. Sähkön hinta ei laskenut merkittävästi kesää kohti tullessa kuten yleensä.

Taantuma piti päästöoikeuden hinnan matalalla

Päästöoikeuden hinta on pysynyt talouden taantuman takia matalalla. Vuoden alussa markkinahinta oli hieman yli 6 €/t ja koko tarkastelujaksolla noin 3-6 €:n/t tasolla. Suurimmat muutokset liittyivät Euroopan parlamentin päätöksiin huutokauppojen lykkäämisestä. Ensimmäisen parlamentin äänestyksen jälkeen, jossa parlamentti äänesti niin kutsuttua backloadingia vastaan, hinta tippui alimmilleen 2,46 €:oon tonnilta. Hinnat kuitenkin elpyivät melko nopeasti ennen äänestystä olleeseen tasoon. Parlamentin toinen äänestys, jossa parlamentti äänesti backloadingin puolesta, ei merkittävästi nostanut päästöoikeuden hintatasoa.