Sähkömarkkinavisio 2030 -hankkeen johtopäätökset puoltavat pitkäjänteistä energiapolitiikkaa

Tiedotteet |

Sähkön saatavuus kilpailukykyiseen hintaan on keskeinen metsäteollisuuden kustannustasoon vaikuttava tekijä.

Kaikkien sähkön hinnanmuodostukseen vaikuttavien osa-alueiden – siirtokustannusten, tuotantokustannusten ja energiaverojen – on oltava Suomessa kilpailukykyisiä kilpailijamaihin verrattuna.

Sähkömarkkinoiden kehitystä luotaavan visiotyön tärkeimmät johtopäätökset olivat, että EU:n tulee mahdollistaa riittävä sähkön siirtoverkko ja varmistaa vapaa hinnanmuodostus markkinoilla. Tavoitteiden saavuttaminen ei ole helppoa, mutta teollisen toiminnan tulevaisuuden kannalta keskeistä on ottaa energiapoliittisen päätöksenteon lähtökohdaksi kohtuuhintaisen sähkön häiriötön saatavuus.

Johtopäätökset kannustavat pitkäjänteiseen energiapolitiikkaan ja luomaan energiantuotantoinvestointien kannalta suotuisa toimintaympäristö. Vain näin voidaan kannustaa toimijoita uusiin, markkinaehtoisesti toimiviin sähköntuotantoinvestointeihin. 

Sähkömarkkinavisiossa 2030 kuvataan teollisuuden näkökulmasta, kuinka eurooppalaisten sähkömarkkinoiden tulisi toimia vuonna 2030 samalla kun viitoitetaan kehityspolkua kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Sähkömarkkinavision 2030 laati Lappeenrannan teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspoolin, Energiateollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n, Teknologiateollisuus ry:n, Suomen Elfin Oy:n ja Nord Pool Spot AS:n toimeksiannosta.

Lue lisää:
Sähkömarkkinavisio 2030 (Energiateollisuus ry)

Lisätietoja:
Maiju Westergren, energia-asiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6660, 0400 – 276 660