Sähköiset metsävaratietopalvelut helpottavat metsäomaisuuden hoitoa

Tiedotteet |

Avoimet metsävaratiedot kehittävät puukauppaa ja metsäpalvelumarkkinoita. Sekä metsänomistaja että metsäteollisuus hyötyvät, kun puukauppa sujuu ja metsien hoito tehostuu.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) hiljattain julkaisemat metsävaratiedot tarjoavat konkreettista tietoa Suomen metsävaroista. Tieto on hyödyksi metsänomistajille, puuta ostavalle metsäteollisuudelle ja muille metsäpalvelujen tarjoajille.

Puun ostajan ja myyjän on entistä helpompi kohdata toisensa, kun lisääntyneen tiedon ansiosta metsäpalveluja pystytään kohdentamaan metsänomistajille paremmin. Metsänomistaja päättää itse jatkotoimista, esimerkiksi metsänhoitotöiden toteuttamisesta tai puukaupan solmimisesta.

Elinkeinoelämän kannalta puumarkkinoiden aktivoimisella on suuri merkitys. Suomalainen metsäteollisuus tarvitsee raaka-ainetta käyttöönsä tasaisesti pysyäkseen kilpailukykyisenä.

Metsänomistajan henkilötiedot turvataan säännöksillä

Metlan metsävaratiedot perustuvat satelliittikuviin ja metsien inventointiin. Kartat eivät sisällä metsänomistajien henkilötietoja, vaan niihin päästään käsiksi Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojen kautta. Tiedon hyödyntämistä ohjaavat tiukat säännökset ja yhteystietojen pyytäjällä pitää olla siihen lainmukaiset perusteet.

Metlan aineisto on kerätty ensisijaisesti suurten alueiden inventointia varten, yksittäisen metsikön ja metsätilan kohdalla se antaa vain yleisen kuvan metsävaroista. Tarkka tieto metsävaroista ja metsikkötason toimenpidetarpeista löytyy Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta, jossa metsänomistaja päättää itse tietojen jakamisesta eri toimijoille. Metlan metsävaratieto ja Metsään.fi -palvelu eivät ole päällekkäiset, vaan ne täydentävät toisiaan. Tätä rajapintaa tulee kehittää edelleen.

Tasapuoliset edellytykset kaikille toimijoille

Metlan metsävaratieto on aikaisemmin ollut maksullista. Tiedon avautuminen kaikille antaa myös pienille metsäpalveluyrittäjille mahdollisuudet palvelujensa tarjoamiseen tasapuolisesti suurten toimijoiden kanssa. Metsävaratieto on verovaroin kerättyä, ja siksi tiedon tarjoajalla on velvollisuus tuoda se maksutta kaikkien saataville.

Lisätietoja antaa:
Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610, 045 875 8911