Muistiinpanovälineet

Sähköasentajien työehtosopimus hyväksyttiin – sopimus vastaa paperiteollisuuden työehtosopimusta

Tiedotteet |

Sähköalojen ammattiliitto ry ja Metsäteollisuus ry ovat hyväksyneet uuden työehtosopimuksen.

Metsäteollisuus ry:n hallituksen työvaliokunta hyväksyi perjantaina Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen työehtosopimuksen. Se vastaa uutta paperiteollisuuden työehtosopimusta.

Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n paperi- ja puumassateollisuusosastojen jäsenyritysten palveluksessa oleviin sähköalan työntekijöihin.

Metsäteollisuus ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry sopivat myös aikaisempien keskusjärjestösopimusten määräysten sisällyttämisestä alaa koskevaan yleissopimukseen, joka tulee osaksi työehtosopimusta.

Sähköalojen ammattiliitto ry:n 3.11.2017 asettama ylityökielto päättyi 16.11.2017 aamukymmeneltä.

Lisätietoja: työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353