Ruotsissa uskotaan puukerrostaloihin

Tiedotteet |

Puisten kerrostalojen osuus on noussut Ruotsissa jo lähes 20 prosenttiin ja kasvu jatkuu. Rakennus- ja puualan yritykset kehittävät aktiivisesti puun käytön ratkaisuja.

Puun käytön edistäminen on Ruotsissa kansallinen haaste. Puurakentamisella on korkea poliittinen tuki, ja hankkeita syntyy kovaa vauhtia eri puolilla Ruotsia.

Ruotsin puurakentamiseen soveltuvat palomääräykset eivät yksin selitä puukerrostalorakentamisen suosiota. Myös urakoitsijat on saatu vahvasti mukaan puurakentamisen kehittämiseen. Puurakentamista edistävän Sveriges Träbyggnadskansli:n vetäjä, Niclas Svensson kertoo, että puun menestystä ovat lisänneet erityisesti ympäristö- ja ilmastokysymykset.

Rakentajien kannalta keskeisiä haasteita ovat olleet työn tuottavuuden parantaminen, rakennusajan lyhentäminen ja laadun parantaminen kustannusten karkaamisen estämiseksi. Puuala on onnistunut tuomaan ratkaisuja näihin asiakkaidensa haasteisiin. Taloja pystytetään esimerkiksi työmaalle kootussa suuressa teltassa säältä suojassa. Myös asukkailta on saatu hyvää palautetta.

Ruotsin puurakentaminen ei rajoitu vain kerrostaloihin. Puusta rakennetaan myös julkisia rakennuksia ja puuta käytetään monipuolisesti korjaus- ja täydennysrakentamisessa. Asuinkerrostaloja korjattaessa viisikerroksisen betonitalon päälle voidaan esimerkiksi rakentaa kolme uutta kerrosta puusta.

Puisten kerrostalojen osuus Suomessa on alle yksi prosenttia. Puiseksi kerrostaloksi luokitellaan kerrostalo, jonka runko on puuta.

Lisätietoja: Mikko Viljakainen, päällikkö, puurakentaminen ja puutaloteollisuus