Rohkeita uudistuksia ammatilliseen koulutukseen: paperi-, puu- ja kemianalan perustutkinnot halutaan yhdistää prosessiteollisuuden perustutkinnoksi

Tiedotteet |
METSÄTEOLLISUUS RY                                                             KEMIANTEOLLISUUS RY

Rohkeita uudistuksia ammatilliseen koulutukseen: paperi-, puu- ja kemianalan perustutkinnot halutaan yhdistää prosessiteollisuuden perustutkinnoksi

Opetushallitus, metsäteollisuus ja kemianteollisuus kehittävät yhdessä alojen koulutusta. Ajatuksena on yhdistää paperi-, puu- ja kemianalan perustutkinnot prosessiteollisuuden perustutkinnoksi. Uudessa tutkinnossa merkittävä osa opinnoista olisi opiskelijoille yhteisiä, alasta riippumattomia aineita.

Opetuksessa korostuvat tehokkaan perusosaamisen – fysiikan ja kemian taitojen – lisäksi uusien tekniikoiden ja laitteiden hallinta, asiakkaiden ja prosessien tuntemus sekä sähkö-, automaatio- ja konealan asiantuntemus. Moniosaaminen hyödyttää sekä tutkinnon suorittanutta henkilöä että työnantajia. Vankka koulutus antaa mahdollisuuksia monenlaisiin urapolkuihin ja lisää työn mielekkyyttä.

"Olemme tyytyväisiä Opetushallituksen haluun uudistaa alan tutkintoja vastaamaan paremmin työelämän nykyisiä ja tulevia vaatimuksia", sanoo Mika Tynkkynen Metsäliitto-konsernin koulutuspalveluista. Tynkkynen on ollut yksi hankkeen liikkeellepanijoista. "Koulutusjärjestelmän muutosten vaikutukset näkyvät varsin vaiheittain ja hitaasti, joten koulutusta on nyt uudistettava rohkeasti. Tavoitteena on sekä julkisten koulutusresurssien että yritysten resurssien tehokas käyttö."

Tehtaiden automaatioasteen kasvu, tuotannon tehokkuuden jatkuva parantuminen ja entistä monipuolisemmat työtehtävät tehtailla asettavat uudet haasteet alan ammatilliselle koulutukselle. "Sekä laaja-alainen osaaminen että erikoisosaaminen on tärkeää", Mika Tynkkynen painottaa. "Tulevaisuuden tuotantotehtävissä edellytetään kokonaisvaltaista toiminnan ja prosessien ymmärtämistä, kykyä toimia ryhmässä sekä vahvoja esimies- ja alaistaitoja."

Alan tutkintojen uudistamisesta keskusteltiin Opetushallituksen järjestämässä seminaarissa 12.6.2007. Perustutkintojen uudistaminen on myös yksi opetusministeriön asettaman metsä-, puu-, ja paperialan koulutuksen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän väliraportissa esitetyistä asioista. Väliraportti "Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa" luovutettiin opetusministeriölle 12.6.2007.

Lisätietoja:

Päivi Luoma, koulutus ja osaaminen -ryhmän päällikkö, Metsäteollisuus ry
puhelin (09) 132 6626, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Riitta Juvonen, apulaisjohtaja, Osaaminen ja tutkimus, Kemianteollisuus ry
puhelin (09) 1728 4318, sähköposti etunimi.sukunimi@chemind.fi

 "Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa"