RIO+20 nostaa vihreän talouden etulinjaan

Tiedotteet |

YK:n kestävän kehityksen konferenssi RIO+20 järjestetään Rio de Janeirossa juhannusviikolla. Konferenssin tavoitteena on edistää vihreää taloutta osana kestävää kehitystä. Metsäteollisuudella on merkittävä rooli vihreän talouden edistäjänä.

Rion ympäristökonferenssin tavoitteena on vahvistaa sitoumus kestävään kehitykseen. Pääpaino on erityisesti luonnonvarojen kestävässä käytössä. Konferenssissa on tarkoitus luoda vuoteen 2030 ulottuva vihreän talouden tiekartta. Erityisesti yrityksillä on merkittävä rooli vihreän talouden edistämisessä ja köyhyyden poistamisessa pahasti velkaantuneen julkisen sektorin ohessa. Rion ympäristökonferenssissa ei tehdä lukkoon lyötyjä sitovia päätöksiä, vaan annetaan suuntaviivoja ja ohjeita vihreän talouden edistämiselle.

Suomi on valinnut kärkihankkeikseen vesiasiat ja resurssi-tehokkuuden.  Vihreä talous tulee ymmärtää sekä investointina uusiutuviin luonnonvaroihin, ekosysteemipalveluihin, puhtaaseen teknologiaan ja innovaatioihin, että kulutus- ja tuotantotapojen muutoksina toimivien markkinoiden kautta. Vihreän talouden tulee olla osallistavaa ja työllistävää.

Metsäteollisuus on jo vihreää taloutta

Rio+20-konferenssin tavoitteisiin nähden metsäteollisuus on jo nykyisin keskeinen vihreän talouden toimija. Vastuullisesti toimiva suomalainen metsäteollisuus hyödyntää luonnonvaroja kestävällä tavalla ja resurssitehokkaasti ja tuo myös taloudellista hyvinvointia työllistämällä ympäri maailman. Tuotanto perustuu uusiutuvaan raaka-aineeseen, puuhun.

Puun kestävällä käytöllä on Suomessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, sillä metsät kasvavat huomattavasti enemmän kuin mitä niitä hyödynnetään. Puulle on tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää vihreän talouden rakentajana, sillä puuhun pohjautuvilla tuotteilla ja energialla voidaan korvata muun muassa uusiutumattomia rakennus- ja pakkausmateriaaleja sekä fossiilisia polttoaineita. Vihreän talouden edistämisen kannalta on tärkeää, että puuta käytetään monipuoliseen jatkojalostukseen ja että metsien kasvusta huolehditaan.

Lisätietoja antaa:
Jukka Halonen, päällikkö, Venäjä-asiat ja kauppapolitiikka, puh. 09 132 6682, 050 591 1090