Rikkidirektiivin voimaantuloa lykättävä

Tiedotteet |

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on tänään äänestänyt rikkidirektiivistä, jonka voimaantulo vuonna 2015 uhkaa lisätä suomalaisen vientiteollisuuden kuljetuskustannuksia sadoilla miljoonilla euroilla.

Valiokunta ei esittänyt lykkäystä direktiivin voimaantuloon. Sen sijaan valiokunta ehdottaa, että vähärikkisen polttoaineen vaatimus ulotetaan kaikkien EU-maiden aluevesille. Komission alkuperäisen rikkidirektiiviesityksen mukaan polttoaineiden suurin sallittu rikkipitoisuus laskisi Itämerellä merkittävästi alemmas kuin muilla Euroopan merialueilla.

”Ympäristövaliokunnan päätös on täysin riittämätön Suomen teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Suomen merikuljetusten kustannukset nousisivat huomattavasti kilpailijamaita enemmän pidemmistä kuljetusetäisyyksistä johtuen. Kuljetuskustannusten merkittävä nousu heikentäisi myös investointihaluja Suomeen”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Rikkidirektiiviä käsitellään seuraavaksi jäsenvaltioiden välisissä neuvotteluissa.

”Direktiivin voimaantuloa on lykättävä, jotta suomalaisella teollisuudella on edes jonkinlaiset mahdollisuudet sopeutua kohoaviin kuljetuskustannuksiin”, sanoo Timo Jaatinen.

Lisätietoja antaa:
Jouni Punnonen, energia- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256
Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry,
puh. 040 194 4776