Rikkidirektiivin voimaantulo heikentää vakavasti suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä

Tiedotteet |

EU:n komission, parlamentin ja neuvoston välisissä kolmikantaneuvotteluissa on eilen saavutettu neuvottelutulos rikkidirektiivistä.

 ”Päätös aiheuttaa suomalaiselle metsäteollisuudelle vähintään 200 miljoonan vuosittaiset lisäkustannukset. Tämä vastaa yli 5 000 henkilön keskimääräistä vuosiansiota metsäteollisuudessa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. 

Rikkidirektiivi laskee laivojen polttoaineiden rikkipitoisuuden enimmäisrajan 0,1 prosenttiin vuoden 2015 alusta. Rajoitukset koskevat Itämerta, Pohjanmerta ja Englannin kanaalia. Tiuhaan asutetun Välimeren alueella rikin enimmäispitoisuus laskee vain 0,5 prosenttiin ja vasta vuonna 2020.

Rikkidirektiivi heikentää erityisesti suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja vääristää kilpailutilannetta paitsi EU:n sisällä myös muihin maihin verrattuna. Suomi on sijaintinsa vuoksi erittäin riippuvainen merikuljetuksista: esimerkiksi metsäteollisuuden tuotteista yli 90 prosenttia viedään meriteitse. Rikkidirektiivistä aiheutuvia kustannuksia ei voida vyöryttää vientituotteiden hintaan.

Suomalainen metsäteollisuus kilpailee sekä investoinneista että tuotannon sijoittumisesta muiden maiden kanssa. 200 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset uhkaavat vakavasti suomalaisten tehtaiden elinvoimaisuutta.

”Suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen nykytasolla vaatii mittavia kompensaatiotoimia, joilla rikkidirektiivin aiheuttama kohtuuton lisälasku saadaan poistettua. Tämä edellyttää sekä EU-rahoitusta että kansallista kompensaatiota. Lisäksi tarvitaan tukea rikkipäästöjä vähentävän teknologian kehittämiselle ja käyttöönotolle sekä nesteytetyn maakaasun käyttöönoton edistämiselle meriliikenteessä”, Jaatinen korostaa. 

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6601 tai 0400 900 801