Rikkidirektiivin muutosehdotus heikentää Suomen metsäteollisuuden kilpailukykyä

Tiedotteet |

EU:n komissio julkisti tänään 15.7. rikkidirektiivin muutosehdotuksen, jonka seurauksena laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden enimmäisraja Itämerellä alenee 0,1 prosenttiin vuoden 2015 alussa.

Päätös uhkaa merkittävästi viennistä riippuvaisen suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä, koska alan tuotteista yli 90 % viedään meriteitse ja päätös tulee toteutuessaan nostamaan laivarahtien hintoja sadoilla miljoonilla euroilla.

EU:n komissio haluaa siirtää kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n vaatimukset rikkipitoisuuden enimmäismäärästä rikkidirektiiviehdotukseen ilman varaumia. Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa määräykset tulevat voimaan tiukempina ja kymmenen vuotta aiemmin kuin muilla merialueilla. Teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on välttämätöntä lykätä rajoituksia vuoteen 2025.

Muutosehdotuksen yhteydessä komissio julkisti selvitykset direktiivin vaikutuksista sekä lieventävistä toimenpiteistä, kuten EU:n tai jäsenmaiden tuen nestemäiseen maakaasuun siirtymisestä tai rikkipesureiden käyttöönotosta.

Tukien vaikuttavuus on kuitenkin kyseenalainen ja konkreettiset toimenpiteet puuttuvat. Myös elinkeinoelämä on todennut, että voimaantulon aikataulu vuonna 2015 on epärealistinen, koska vaihtoehtoisen polttoaineen saatavuuden varmistamiseen ja teknologian kehitystyöhön vaaditaan riittävästi aikaa.

Aktiivinen poliittinen vaikuttaminen välttämätöntä

Päätös nostaa Suomen metsäteollisuuden merikuljetusten kustannuksia vuosittain vähintään 200 miljoonalla eurolla. Suomelle aiheutuvat kustannukset ovat kaukaisen sijainnin myötä kilpailijamaita suuremmat, mikä rapauttaa suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä. Päätös voi myös siirtää vientikuljetuksia mereltä teille ja rautateille, mikä lisää merkittävästi kuljetusten hiilijalanjälkeä.

Kansainvälisillä poliittisilla päätöksillä ei tule asettaa maita eriarvoiseen asemaan vain maantieteellisen sijainnin perusteella. Hallituksen aktiivisuus yhdessä muiden Itämeren valtioiden kanssa on välttämätöntä Suomen vientiteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja päätöksen kustannusvaikutusten torjumiseksi. Tätä tukee uuden hallituksen ohjelman linjaus, jolla pyritään vaikuttamaan merenkulun rikkipäästörajoitusten toteutukseen ja aikatauluihin.

Lisätietoja antaa:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6600

www.metsateollisuus.fi
http://twitter.com/metsateollisuus

 

Taustatietoa toimituksille:

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja vaikuttavat jopa 500 000 työpaikkaan. Suomen metsäklusteri tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista.

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta.

Viestintäkontakti:
Jaana Lindman, viestintäpäällikkö, puh. 09 132 6635