Rakentamisen lama näkyy koko Euroopan puulevyteollisuudessa – Pohjois-Amerikassa elpymisen merkkejä

Tiedotteet |

Talouskriisin ja rakentamisen hidastumisen seurauksena Euroopan puulevyjen tuotanto väheni vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.

Lastulevyjen tuotanto supistui 20 prosenttia, MDF-levyjen 29 prosenttia, OSB-levyjen 8 prosenttia ja vanerin tuotanto 41 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.  

Myös Suomessa puulevyjen tuotanto on vähentynyt merkittävästi talouskriisin vuoksi. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanerin tuotanto Suomessa väheni 53 prosenttia ja lastulevyn tuotanto 40 % vuoden takaiseen verrattuna. Vuonna 2008 Suomessa tuotettiin vaneria 1,3 miljoonaa kuutiota, lastulevyä 270 000 kuutiota ja kuitulevyä 110 000 kuutiota.  

Pohjois-Amerikan asuntomarkkinoilla pieniä elpymisen merkkejä  

Yhdysvaltain komposiittilevyjärjestön katsauksen mukaan Pohjois-Amerikan asuntomarkkinat ovat edelleen alamaissa. Kuluttajien luottamus on kuitenkin lievässä nousussa ja asuntomarkkinat tasaantumassa. Markkinoiden odotetaan elpyvän, vaikka asuntojen hinnat ja myyntimäärät ovat yhä pohjalukemissa. Talonrakennustuotanto on hitaasti elpymässä, sillä tuotanto on laskenut selvästi alle piilevän kysynnän.  

Puulevyteollisuus on merkittävää liiketoimintaa Euroopassa  

Vuonna 2007 Euroopan (EU-27) puulevyteollisuuden tuotannon arvo oli 25 miljardia euroa. Alalla toimii 3 200 yritystä, jotka työllistävät 140 000 ihmistä.  

Vuonna 2008 puulevyjä tuotettiin Euroopassa 55,1 miljoonaa kuutiota, josta lastulevyn osuus oli runsaat 60 prosenttia ja MDF-levyn osuus yli 20 prosenttia. OSB- levyjä, vaneria ja kuitulevyjä tuotetaan kutakin noin 5 prosenttia levyteollisuuden tuotannosta.  

Lastulevyn suurimmat tuottajamaat ovat Saksa, Ranska ja Italia. Lastulevyä käytetään huonekaluissa ja rakentamisessa. Lattialaminaateissa ja huonekaluissa käytettävää MDF-levyä valmistetaan eniten Saksassa, Puolassa ja Espanjassa. Pääasiassa rakentamisessa käytettävää OSB-levyä tuotetaan erityisesti Saksassa, Ranskassa ja Puolassa.

Suomi on Euroopan suurin vanerin tuottaja, minkä lisäksi vaneriteollisuutta on paljon myös Italiassa ja Ranskassa. Vaneria käytetään lujuutta ja pitkäaikaiskestävyyttä vaativissa kohteissa kuten rakentamisessa, betonimuoteissa ja kuljetusvälineissä.  

Pieni puun käytön lisäys toisi merkittävät ilmastohyödyt  

Mikäli puun käyttöä lisättäisiin Euroopassa neljä prosenttia vuosittain, sitoisi puumäärä 150 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa lisää. Puulevyt valmistetaan uusiutuvasta ja kierrätettävästä puuraaka-aineesta, joka sitoo hiilidioksidia ja hillitsee siten ilmaston muutosta.  

Lisätietoja antaa: Jarmo Leskelä, levyteollisuudesta vastaava päällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 66 82  

European Panel Federation