Rakennustuoteasetuksesta tukea ympäristöystävällisempään rakentamiseen

Tiedotteet |

EU:n uusittu rakennustuoteasetus astui osittain voimaan 24.4.2011. Uudessa asetuksessa ympäristöasioihin liittyvät kriteerit laajentuvat kattamaan myös luonnonvarojen kestävän käytön. Siihen liittyvät standardit ovat valmistumassa tämän ja ensi vuoden aikana. Niiden avulla on mahdollisuus arvioida rakennusten ja rakennustuotteiden koko elinkaaren aikaista ympäristösuorituskykyä.

Rakennustuotteita koskevat turvallisuus- ja terveysvaatimukset on kirjattu standardeihin sekä varmennusperiaatteisiin, joita noudattamalla rakennustuotteen valmistaja saa käyttää tuotteessaan CE-merkkiä.

Rakennustuoteasetuksesta työkaluja päättäjille

Rakennustuoteasetuksen avulla lainsäätäjä saa työkalut, joilla rakennusviranomaiset voivat asettaa tavoitteita rakennusten ympäristösuorituskyvyn mittaamiselle ja ympäristörasituksen pienentämiseen. Asetuksen puitteissa luotu ympäristöselostestandardi antaa mahdollisuuden eri materiaalien ja rakenteiden ympäristöominaisuuksien vertailuun.

Yhtenä asetuksen työkaluna voi toimia hiilijalanjäljen mittaaminen, joka kertoo tuotteen valmistuksen ja käytön vaikutuksen ilmastonmuutokseen. Rakennusten hiilijalanjäljen pienentäminen vaikuttaisi merkittävällä tavalla myös ilmastoon.
 
Valtio ja kunnat voivat pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia myös julkisia hankintoja koskevien periaatepäätösten avulla. Hankintoja määriteltäessä ja tehtäessä rakennustuotteiden ympäristöselostetieto toimii hyvänä vertailuperusteena.

Rakentamisella suuret ympäristövaikutukset

Rakennussektori kuluttaa puolet ihmiskunnan käyttämistä luonnonvaroista ja tuottaa 40 prosenttia kaikesta jätteestä. Sen vuoksi rakentamiseen liittyvällä säätelyllä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi ympäristön ja ilmaston tulevaisuuteen. Merkittäviä toimia onkin jo tehty rakentamisen energiatehokkuuden kehittämiseksi kiristyvillä energiamääräyksillä.

Rakennustuoteasetuksella ohjataan parempaan rakentamisen laatuun sekä rakennustuotteiden EU-sisämarkkinan toiminnan parantamiseen. Asetus tulee kokonaisuudessaan voimaan kahden vuoden kuluessa.

Lisätietoja antavat:
Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta ja innovaatiot, puh. 040 589 1891
Aila Janatuinen, puutuotteiden toimialapäällikkö, puh. 040 539 6670