Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset tiukentuvat uuden direktiivin myötä

Tiedotteet |

EU hyväksyi viime viikolla direktiivin, jolla pienennetään uusien rakennusten käytön aikainen energiankulutus lähes nollaan vuoteen 2020 mennessä.

Rakentaminen ja rakennukset kuluttavat noin 45 prosenttia Suomessa kulutetusta energiasta ja tuottavat noin 35 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Direktiivin kansallisten soveltamismääräysten tulee valmistua viimeistään kesällä 2012. Rakentamalla puusta ympäristövaikutuksia voitaisiin edelleen pienentää merkittävästi.

Rakennusten energiatehokkuutta koskevia määräyksiä tiukennettiin Suomessa jo vuoden 2010 alusta. Kaikkien uusien rakennusten tulee olla 30 prosenttia energiatehokkaampia kuin aikaisemmin. Nyt hyväksytyn direktiivin kansallisten määräysten tullessa voimaan kesän 2012 jälkeen, määräykset kiristyvät edelleen 20 prosentilla. Samalla siirrytään ns. kokonaisenergialaskentaan, jolloin yksittäisten rakennusosien sijaan vaatimukset asetetaan koko rakennuksen energiankulutukselle.

Direktiivi edellyttää, että myös korjausrakentamiselle asetetaan kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Kansallisin määräyksin varmistetaan, että korjaamisessa käytettävät rakennusosat  ja korjattavan rakennuksen lämmitysjärjestelmän tulee täyttää Suomen viranomaisten asettamat nykyistä tiukemmat energiamääräykset.

Nykyisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ohjataan energiatodistuksilla, joille annetaan lisää painoarvoa. Rakennukset luokitellaan jo nyt energiatehokkuuden mukaan ET-luvulla ja ET-luokalla A-G kodinkoneiden tapaan. Uuden direktiivin soveltamisen myötä energiatehokkuuden tulee käydä ilmi esimerkiksi rakennuksen myynti- tai vuokrausilmoituksista.

Rakentamisen ekologista jalanjälkeä on pienennettävä

Rakennusten käytön aikaisen energiankulutuksen laskeminen lähes nollatasolle nostaa väistämättä esiin myös rakentamisessa käytettävien materiaalin kuluttaman energian. Puurakentaminen on tässä suhteessa täysin omaa luokkaansa. Lisäämällä puun käyttöä rakentamisen ympäristöhaittoja voidaan pienentää nopeasti ja helposti.

Puurakenteiden ja niiden valmistuksen ympäristövaikutukset ovat erittäin vähäiset verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Puu on ilmakehän hiiltä sitova ekotuote, jolla voidaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Puurakenteista saadaan myös enemmän energiaa kuin niiden valmistuksessa tarvitaan.

Puinen omakotitalo varastoi hiiltä noin 30 tonnia. Määrä vastaa perheen kymmenen vuoden autoilun päästöjä. Puutalo on oikein tehtynä ja hoidettuna pitkäikäinen, minkä jälkeen se voidaan purkaa ja käyttää materiaalit uusiutuvaksi energiaksi.  

Rakentaminen kuluttaa noin puolet maailman luonnonvaroista ja tuottaa noin 40 prosenttia kaikista jätteistä. Elintason parantuessa ja kaupungistumisen lisääntyessä rakentamisen ympäristövaikutuksilla on siten yhtä suurempi merkitys maailmanlaajuisesti.

Suomesta puurakentamisen edelläkävijä

Puurakentaminen tarjoaa Suomelle mittavia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja kestävästi tuotetun raaka-aineen lähelle eri puolille maata. Kun maahamme aikaansaadaan kilpailukykyinen puurakentamisen teollisuus, lisääntyvät teollisten työpaikkojen lisäksi vienti- ja verotulot. 

Kansainvälisesti menestyvän puurakennusteollisuuden luominen edellyttää, että Suomeen rakennetaan kiinnostavia esimerkkirakennuksia referenssikohteiksi. Myös rakentamismääräykset tulee nostaa uudelle tasolle sekä vahvistaa alan huippuosaamista, joilla luodaan yrityksille valmiuksia kehittää edelläkävijänä puurakentamisen tuotteita ja ratkaisuja.

Puurakentaminen parantaa puun tuloa markkinoille. Mitä enemmän puusta rakennetaan, sitä enemmän saadaan kuitupuuta, haketta ja purua paperin raaka-aineeksi sekä metsäbiomassaa energiakäyttöön.

Puun markkinaosuus kaikesta rakentamisesta on Suomessa lähes 40 prosenttia. Euroopassa puun osuus rakentamisessa vaihtelee 4 – 9 prosentin välillä.

Vuotuiseen kotimaiseen asuntotuotantoon tarvittava puumäärä kasvaa metsissämme vajaan työpäivän aikana.

Lisätiedot: Mikko Viljakainen, päällikkö, puurakentaminen ja puutaloteollisuus, puh. 09 132 6625