Raamisopimuksen aikaansaama energiaverotuksen keventäminen parantaa kilpailukykyä

Tiedotteet |

Hallitus on päättänyt tukea työmarkkinajärjestöjen kesken syntynyttä raamisopimusta keventämällä energiaintensiivisen teollisuuden energiaverotusta vuoden 2012 alusta.

”Energiaverotuksen muutos kohti kilpailijamaiden tasoa on pitkään odotettu panostus metsä- ja koko vientiteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi”, kiittää Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Teollisuuden kilpailukyvyn tukeminen on erityisen tärkeää nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa, jossa kilpailu maailmanmarkkinoilla kovenee entisestään. Näin myös taantuman jälkeen suomalainen metsäteollisuus on iskukykyisemmässä kunnossa”, Jaatinen jatkaa.

Hallitusohjelman mukaan energiaintensiivisten toimialojen energiaverotusta oli tarkoitus keventää EU:n sallimalle minimitasolle vuoden 2012 loppuun mennessä. Nyt tehdyllä päätöksellä energiaveroleikkuria muutetaan vuoden 2012 alusta. Koska tällä aikataululla ei teknisistä syistä johtuen ole mahdollista laskea verotusta aivan EU:n sallimalle minimitasolle, on seuraavaksi käynnistettävä suunnitteluprosessi, jolla sallittu taso saavutetaan.

”Samalla veroleikkurista voidaan kehittää nykyistä toimivampi. Veronpalaukset voitaisiin maksaa jatkossa neljä kertaa vuodessa nykyisen vuotuisen ja taannehtivan järjestelmän sijaan”, Timo Jaatinen ehdottaa.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6600

Jouni Punnonen, energia- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256