Raakapuun kustannustaso hyydyttää metsäteollisuuden kasvumahdollisuuksia

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti elokuussa yksityismetsistä 2 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli keskimääräistä pienempi ostomäärä verrattuna edellisvuosiin. Puukustannus on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna korkea ja heikentää merkittävästi teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-elokuussa 19,6 miljoonaa kuutiota puuta. Puukauppa on tänä vuonna käynyt määrällisesti aiempaa tasaisemmin, mutta kustannustaso on pysynyt korkealla. Tammi-elokuun ostomäärä oli noin 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 8,9 ja kuitupuun 10 miljoonaa kuutiota.

Puun kantohinnat elokuussa ennallaan

Puun kantohinnoissa ei tapahtunut muutoksia elokuussa verrattuna heinäkuuhun. Elokuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55–56 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 58 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 37 ja 43 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 15–17 euroa kuutiolta ja se vaihteli 12 ja 19 euron välillä.

Suomalaiset raaka-ainekustannukset korkealla kansainvälisessä vertailussa

Konsulttiyhtiö Pöyryn tekemän kansainvälisen vertailun mukaan puukustannusten kilpailukyky tehtaalla oli Suomessa vuoden toisella kvartaalilla kilpailijamaihin nähden heikko. Puutavaralogistiikan korjuu- ja yleiskustannusten kilpailukyky on Suomessa parempi, mutta koko ketjun toimivuutta on vielä mahdollisuus kehittää. Kantohintakustannus oli etenkin tukilla kestämättömän korkea.

Puumarkkinoiden rakenteelliset uudistukset välttämättömiä

Suuri osa suomalaisesta puusta on aktiivisen tarjonnan ulkopuolella ja metsät jäävät hoitamatta. Niukka tarjonta pitää yllä korkeaa kustannustasoa eikä tue puuta käyttävän teollisuuden eikä kansantalouden kasvun edellytyksiä. Puumarkkinoiden toiminnan tukemiseksi tarvitaan rakenteellisia ja metsätaloutta aktivoivia uudistuksia, kuten kannusteita ammattimaisempaan metsänomistukseen.

Puuston vuotuinen kasvu on lähes kaksinkertainen hakkuisiin verrattuna, ja kestävistä hakkuumahdollisuuksistakin jää vuosittain lähes neljännes käyttämättä. Suomella ei ole enää varaa jättää metsiä hyödyntämättä.

Lisätietoja antaa:

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610, 045 875 8911

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678