Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi avaa kansainväliset markkinat suomalaisille tuotteille

Tiedotteet |

Puutuotteiden ja puurakenteiden kansainvälisten standardien ansiosta suomalaisia puutuotteita on helppo käyttää rakentamisessa ja sisustamisessa myös muissa Euroopan maissa kuin Suomessa.

Hyvä esimerkki standardisoinnin hyödyistä on puutuotteiden CE-merkintä. Se osoittaa, että tuote on sitä koskevien standardien mukainen ja täyttää EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset esimerkiksi tuotteiden turvallisuudesta ja kestävyydestä. Myös rakennustuotteiden hiilijalanjäljen laskentaan on syntymässä kansainvälinen standardi.

 

Yksinkertaistaen standardisoinnissa on kyse yhteisesti sovituista säännöistä, joiden tarkoituksena on helpottaa kuluttajien, yritysten ja viranomaisten elämää. Standardeilla parannetaan turvallisuutta, suojellaan ympäristöä ja helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa. Standardisoinnilla ei kuitenkaan yhtenäistetä esimerkiksi ovien tai ikkunanpuitteiden kokoa, vaan sovitaan muun muassa tuotteiden kestävyyden arviointi- ja testausmenetelmistä. Standardit määrittelevät myös sen, miten tuotteita luokitellaan ja niiden laatu varmistetaan.

 

Erityisen paljon standardeista hyötyy vientivoittoinen teollisuus. Kun käytössä ovat yhdessä sovitut standardit, ei tuotteita tarvitse hyväksyä, suunnitella ja arvioida joka maassa erikseen. Näin suomalaisten yritysten kansainvälistymisen esteet vähenevät. Jotta standardeista saadaan kilpailuetua, on Suomen oltava eurooppalaisessa ja kansainvälisessä standardisoinnissa aktiivisesti mukana.

 

Metsäteollisuus ry vastaa Suomessa biomassan, kiinteiden biopolttoaineiden, massa- ja paperituotteiden, puutuotteiden, puurakenteiden ja kalusteiden eurooppalaisesta CEN- ja kansainvälisestä ISO-standardisoinnista. Standardisoinnin vuositapahtuma järjestetään 14.10.2009 Finlandia-talolla Helsingissä nyt neljännen kerran.

 

Lisätietoja:

 

Jarmo Leskelä, päällikkö, levyteollisuus
puh. 09 132 6682