Puutuoteteollisuus tammi-kesäkuu 2013: Epävarmuus jatkui saha- ja vaneriteollisuudessa

Tiedotteet |

Saha- ja vaneriteollisuuden tuotanto kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Euroopan taloustaantuma painaa kysyntää edelleen alaspäin. Puutuoteteollisuus sai piristystä viennistä Euroopan ulkopuolelle. 

Sahatavaran tuotanto kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 5,3 miljoonaa kuutiota. Positiivisen kehityksen taustalla oli kausiluontoisten tekijöiden lisäksi Euroopan ulkopuolella vilkastunut kysyntä. Vienti taantumaan riivaamaan Eurooppaan laski edellisvuoteen verrattuna 2 prosenttia. Euroopan ulkopuolisiin maihin vienti lisääntyi peräti 16 prosenttia. Kasvun veturina oli vienti Aasiaan ja erityisesti Japaniin.

Sahateollisuuden suhdannetilanteen ei voida arvioida vielä kirkastuneen, sillä sahatavaran pääasiallisen käyttökohteen rakentamisen näkymät päämarkkina-alueilla Euroopassa junnaavat paikallaan. Kotimaan rakentaminen, asuinrakentaminen etujoukoissa, laski viidenneksen.

Vanerin tuotanto nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5 prosenttia edellisvuodesta 550 000 kuutioon. Vaneria käytetään rakentamisen ohella muun muassa kuljetusvälineteollisuudessa. Lisäksi vanerin kysyntä-tarjonta tasapainoon vaikuttavat kilpailijoiden toimitusvaikeudet. Myös vanerin tilanteen vahvistuminen on voimakkaasti riippuvainen tulevasta yleisestä suhdannekehityksestä.