Puutuoteteollisuuden toimitusketju tehostuu sähköisillä ratkaisuilla

Tiedotteet |

Metsäteollisuudelle on kehitetty koko alan yhteinen tiedonsiirtostandardi sähköiseen liiketoimintaan. Puutuoteteollisuuden toimitusketjua sähköiset ratkaisut tehostavat merkittävästi.

”Tehokas sähköinen liiketoiminta edellyttää standardisointia. Yhteinen WoodX-standardi osana metsäteollisuuden papiNet standardiperhettä mahdollistaa tiedon keruun koko jalostusketjussa metsästä asiakkaalle. Asiakas voi hyödyntää samaa sähköistä tietoa kuin valmistajakin. Tuotteisiin ja niiden kauppaan liittyvien tietojärjestelmien on helppo keskustella keskenään, kun tiedon sisältö on standardoitu,” sanoo Metsäliitto Osuuskunnan Business IT Specialist Timo Koljonen.

”Koko puutuoteteollisuuden arvoketjulle yhteisen standardin käytöstä syntyy selviä kustannussäästöjä, kun turha ja päällekkäinen puutuotteiden kauppaan liittyvä manuaalinen työ vähenee. Myös esimerkiksi satamille yhteisestä standardista on suurta hyötyä,” sanoo sahatavaraa ja sen jalosteita valmistavan Pölkky Oy:n ICT-asiantuntija Jaana Mustonen.

Sähköinen liiketoiminta nopeuttaa ja tehostaa prosesseja

Sähköisen liiketoiminnan edut yritykselle ovat tyypillisimmin saavutetut säästöt ajassa ja rahassa, tehostuneet prosessit sekä parantunut asiakaspalvelu. Sähköisen tiedonsiirron kautta tiedonvälitys kumppanien välillä nopeutuu ja tehostuu, manuaalinen työ ja virheet vähenevät sekä prosessit yksinkertaistuvat.

Sähköisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiedonsiirtoa ja käsittelyä elektronisesti. Tietoa voidaan siirtää kumppaniyritysten tietojärjestelmien välillä, yrityksen sisällä eri järjestelmien välillä, internet-palveluun, e-dokumenttiin tai fyysisestä tuotteesta tietojärjestelmään. E-dokumentit ovat helposti tulostettavia ja hyödynnettäviä myös mm. Excel-ohjelmassa. Metsäteollisuudessa siirrettävät tiedot ovat yleisimmin liiketoimintadokumentteja kuten lasku, sopimus, pakettierittely, lastausohje ja rahtikirja.

Seminaari puutuoteteollisuuden toimitusketjun tehostamisesta sähköisten ratkaisujen avulla 5.5.2010

Metsäteollisuus ry järjestää seminaarin puutuoteteollisuuden toimitusketjun sähköisistä ratkaisuista Helsingissä toukokuun viidentenä päivänä. Seminaari on tarkoitettu puutuoteyrityksille, heidän asiakkailleen, logistiikkakumppaneille ja muille yhteistyötahoille. Seminaari on maksuton. Seminaaripaikkoja on rajoitetusti, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 26.4.2010 mennessä.  

Lisätietoja: Standardisointiasiantuntija Paula Pesonen, Metsäteollisuus ry, puh. 09132 6653, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi.