Puutuoteklusterin tutkimusstrategian julkistettu

Tiedotteet |

Julkistetulla Suomen puutuoteklusterin tutkimusstrategialla alan yritykset, tutkimusorganisaatiot, yliopistot ja korkeakoulut sekä julkiset tutkimuksen rahoittajat suuntaavat ja vahvistavat alan yhteistutkimusta ja osaamista Suomessa.

Suomen puutuoteklusterin toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Pystyäkseen uudistumaan ja kasvamaan sekä vastaamaan kiristyvään kilpailuun ja kestävän kehityksen vaatimuksiin, alan on panostettava tutkimus- ja kehitystoimintaan.


Tutkimusstrategian tavoitteena on:

• Vahvistaa puutuoteklusterin uudistumisedellytyksiä

• Kehittää merkittävästi uudenlaisia teknologioita ja niihin perustuvia tuotteita, prosesseja, palveluja ja liiketoimintamalleja

• Parantaa suomalaisen puutuoteklusterin ja sen asiakkaiden kilpailukykyä

• Luoda edellytyksiä nykyisten ja uusien tuotteiden lisäarvon kasvattamiselle

• Kasvattaa osaamispääomaa