Puutuoteklusterin tutkimusstrategia valmistunut – uudistumisedellytyksiä vahvistetaan yhteistutkimuksella

Tiedotteet |

Tänään 20.8.2008 julkistettavan puutuoteklusterin tutkimusstrategian tavoitteena on luoda laajempi, osaamiseen perustuva pohja puutuoteklusterille sekä tukea uuden ja vahvan liiketoiminnan synnyttämistä alalle Suomessa.

Yhteisellä tutkimusstrategialla alan yritykset, tutkimusorganisaatiot, yliopistot ja korkeakoulut sekä julkiset tutkimuksen rahoittajat suuntaavat ja vahvistavat alan tutkimusta ja osaamista Suomessa.


Puutuoteklusterin seitsemän painopistealuetta ovat:

1. Uudet tuotteet ja palvelut
2. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat
3. Puurakentaminen ja rakentamisen energiatehokkuus
4. Standardisointia tukeva tutkimus
5. Puun ympäristösuorituskyky
6. Bioenergian ja biopohjaisten kemikaalien mahdollisuudet
7. Liiketoiminnan innovaatiot ja uudistuminen

"Vaikka kilpailukykyä haetaan myös pitkällä aikavälillä, on koko puutuoteklusterin kannalta tärkeää, että näkyviä tuloksia syntyy nyt nopeasti", korostaa Anne Brunila. "Parhaiten menestyvät ne, jotka kykenevät muuttumaan ja uudistumaan nopeasti ja ottavat ensimmäisenä käyttöön uuden teknologian mahdollistamat uudet toimintatavat ja liiketoimintamallit."

Asiakkaiden ja kuluttajien tarpeita palvelevat puutuotteet ja niihin liitettävät palvelut tarjoavat suomalaiselle puutuoteklusterille ennen näkemättömiä mahdollisuuksia. Ympäristön ja ilmaston kannalta puutuotteilla on ylivoimaisia kilpailuetuja verrattuna moniin uusiutumattomia luonnonvaroja kuluttaviin tuotteisiin ja materiaaleihin. Energian hinnan noustessa energiatehokkuutta on parannettava ja uusiutuvan energian käyttöä on lisättävä. Puutuoteteollisuudelle, joka on energian suhteen lähes omavarainen, uusiutuvan energian lisääminen tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

"Tavoitteena on käynnistää merkittävät tutkimushankkeet tutkimusstrategian painopistealueilla mahdollisimman nopeasti sekä perustaa yhteistutkimusta suunnittelemaan ja ohjaamaan yhtiö, jonka omistajiksi tulevat alan tärkeimmät yritykset", kertoo johtaja Antro Säilä.

Lisätietoja:

Antro Säilä johtaja, Liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, puh. 09-132 6633

Markku Lehtonen, Tutkimus- ja kehityskoordinaattori, Metsäteollisuus ry, puh. 09-132 6628

Tilaa metsäteollisuuden uutiskirje – tuoreimmat uutiset ja taustat alalta nopeasti suoraan omaan sähköpostiisi. Tilaa osoitteessa www.metsateollisuus.fi /  Uutiset 3 minuutissa!