Puutuoteklusterin tutkimusorganisaatioon kuusi uutta osakasta

Tiedotteet |
Puutuoteklusterin tutkimusorganisaatio Finnish Wood Research Oy (FWR), joka perustettiin maaliskuussa 2009 vauhdittamaan puutuoteklusterin yhteistä tutkimusta, saa kuusi uutta osakasta.

Toimialojensa edelläkävijöinä Finndomo, Huonekalutehdas Korhonen ja Versowood sekä puutuoteklusterin kone- ja laitetoimittajat Jartek, Penope ja Raute Oy laajentavat tutkimusorganisaation osakaspohjaa. Puutuoteklusterin yhteistutkimuksen piirissä toimii tämän jälkeen 12 alan johtavaa yritystä. 

”Pohjoismaiden suurin puurakenteisten pientalojen valmistaja Finndomo, puun ja muotoilun vahva osaaja Huonekalutehdas Korhonen sekä innovatiivisten puutuotteiden kehittäjä Versowood täydentävät erinomaisesti FWR:n osakaspohjaa. Teknologiaosaajat Jartek, Penope ja Raute tuovat mukanaan koneiden, laitteiden ja järjestelmien suunnittelun ja valmistamisen vahvan osaamisen,” sanoo FWR:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen.

”Tutkimusorganisaation ensimmäisinä tutkimusohjelmina on käynnistymässä teollisen puuelementtirakentamisen sekä puutuotteiden ja tuotantoteknologioiden kehittäminen. Näillä tutkimusohjelmilla rakennetaan tuotteiden, palvelukokonaisuuksien ja liiketoiminnan kehittämisen edellytyksiä. FWR:n toiminnassa mukanaolevat yritykset määrittelevät pitkälti sen, miten puurakentamista viedään Suomessa eteenpäin. Tästä syystä myös rakennuttajien on arvoketjun osana erittäin tärkeä olla määrittämässä kehityssuuntia.” 

Teollisessa puuelementtirakentamisessa on paljon mahdollisuuksia

”Teollisen puuelementtirakentamisen tutkimusohjelman lähtökohta on kotimaisista ja ulkomaisista jo toteutetuista puurakennuskohteista koottu tutkimustieto. Suomalaista kehitystyötä voidaan nopeuttaa ja osumatarkkuutta parantaa merkittävästi ottamalla oppia siitä, mitä Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja saksankielisessä Euroopassa on jo kehitetty ja testattu. Esimerkiksi Ruotsissa rakennetaan tätä nykyä reilusti yli tuhat puukerrostaloasuntoa vuosittain, joten tutkittua tietoa puukerrostalojen toimivuudesta ja rakentamisen kannattavuudesta on kosolti tarjolla,” sanoo Järvinen.

”Selvitämme myös suomalaisten kuluttajien asumiseen liittyvät toiveet ja sen, minkälaisessa kodissa suomalaiset haluavat asua ja elää sekä mitä arkkitehtuurisia ja toiminnallisia ratkaisuja ihmiset haluavat. Tämän pohjalta kehitetään uusia, asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden nykyistä paremmin huomioonottavia rakentamisen ratkaisuja."
 
"Tutkimusohjelmassa kehitetään lisäksi ammattilaisten tarvitsemia suunnittelun, hiilijalanjäljen ja energiatehokkuuden sekä investointien takaisinmaksun laskentatyökaluja. Tavoitteena on tehdä puurakentamisen suunnittelu ja toteutus helpoksi ja teollisen mittakaavan mahdollistavaksi.”

Teollisen puurakentamisen tutkimusohjelma toteutetaan yhteistyössä mm. Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, VTT:n ja rakennetun ympäristön SHOK:n sekä Symbioosi Oy:n, Tekla:n, Senaatti Kiinteistöjen, Virtual Systems Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Keskustelut tutkimuskonsortion lopullisesta  muodosta ja yhteistyökumppaneiden osallistumisesta pyritään saattamaan päätökseen kesäkuun aikana. Yrityksille ja yliopistoille mukanaolo hankkeessa on ennen kaikkea investointi tulevaisuuden osaamispääoman rakentamiseen.

Puutuotteiden ja tuotantoteknologioiden tutkimuksella uusia toimintamalleja puutuotteiden ja komponenttien teolliseen valmistukseen ja liiketoimintojen kehittämiseen

”Puutuotteita ja tuotantoteknologioita koskevassa tutkimusohjelmassa FWR selvittää alan yritysten kanssa puutuotteiden käyttöön liittyviä asiakasvaatimuksia ja mahdollisuuksia  kehittää sekä puutuotteiden käyttäjien että valmistajien toimintaa. Tuloksena syntyy esimerkiksi uudenlainen asiakaslähtöinen sahatavaran lujuusluokittelu, jonka ansiosta erityisen lujat ja kestävät tuotteet pystytään myymään juuri näitä huippulaatuja arvostaville asiakkaille. Teknistä palvelutoimintaa ja IT-työkaluja kehittämällä tuotetietovaatimukset ja tuotteen ominaisuuksien mittaustieto liikkuu puutuotteen toimittajan ja asiakkaan välillä tehokkaasti,” sanoo Järvinen.

Finnish Wood Research Oy vahvistaa puutuoteklusterin yhteistä tutkimusta

Finnish Wood Research Oy perustettiin maaliskuussa 2009 vauhdittamaan puutuoteklusterin yhteistä tutkimusta. Tutkimusyhteisön tehtävänä on puutuotealan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien käynnistäminen, tutkimusrahoituksen kanavointi yhteisesti valituille painopistealueille sekä kansainvälinen tutkimusyhteistyö.

Tutkimusyhteisön perustajajäseninä olivat Ekovilla Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Ruukki Yhtiöt Oy, Stora Enso Timber Oy Ltd, Tikkurila Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Yhteisö hakee aktiivisesti uusia osakkaita paitsi alan sisältä myös puutuoteteollisuutta lähellä olevista toimijoista.

Lisätietoja:
Kimmo Järvinen, toimitusjohtaja, Finnish Wood Research Oy, puh. 040 720 6311

Taustatietoa:

Jartek Oy on puunjalostuksen laitteisiin ja linjastoihin erikoistunut projektitalo. Sen tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat mm. sahalaitosten lajittelu- ja paketointilaitokset, puutavarakuivaamot, lämpöpuun valmistuslaitteet, jatkojalostuslinjastot, höyläämömekanisoinnit, liimapalkkipuristimet, alan laboratoriolaitteet sekä kokonaisvaltaiset laitosprojektit.

Finndomo Oy on Pohjoismaiden suurin puurakenteisten pientalojen valmistaja. Sen tuotemerkit ovat Suomessa FinndomoKoti ja Omatalo sekä Ruotsissa Hjältevadshus ja Modulenthus. Projekteissa ja viennissä tuotemerkki on Finndomo.

Versowood Oy valmistaa sahatavaratuotannon ja sahatavarakomponenttien lisäksi liimapuuta, höylätavaraa sekä painekyllästettyjä pylväitä ja muita kyllästetuotteita.

Huonekalutehdas Korhonen Oy on suomalainen perheyritys, joka tarjoaa kalusteiden tuotekehityksen, tuotannon ja logistiikan palvelut designyrityksille.

Penope Oy harjoittaa korkealaatuisten puuntyöstökoneiden, konelinjojen sekä terien, suodatinjärjestelmien ja teollisuustarvikkeiden maahantuontia ja kauppaa.

Raute Oy on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayritys, joka valmistaa tuotantolinjoja ja yksittäisiä koneita sekä laitteita puutuoteteollisuudelle.