Puusta jalostetuille tuotteille ansaittu erityisasema ilmastosopimuksessa?

Tiedotteet |

Puusta jalostetut tuotteet varastoivat puiden sitomaa hiilidioksidia. Mikäli tulevassa Kööpenhaminan ilmastokokouksessa puulle myönnetään erityinen ilmastostatus,se olisi oiva piristysruiske uusiutuvien luonnonvarojen esiinmarssille kaikkialla maailmassa.

Puusta valmistetut tuotteet ovat ilmastoystävällinen vaihtoehto esimerkiksi rakentamiseen, sisustamiseen ja pakkaamiseen. Käytön jälkeen tuotteet voidaan kierrättää tai elinkaarensa päätteeksi polttaa energiaksi. Näin tuotteet toimivat ensin hiilivarastoina ja lopulta ne korvaavat fossiilisia polttoaineita bioenergian lähteinä.

Puusta jalostettujen tuotteiden hiilivarasto on tosiasia, jonka tiedemaailma on tuntenut jo pitkään. On myös yleisessä tiedossa, että korvaamalla puulla energia- ja hiilidioksidi-intensiivisiä tuotteita voidaan saavuttaa merkittäviä ilmastohyötyjä.

Toistaiseksi kansainvälinen ilmastosopimus ei kuitenkaan ole antanut puusta jalostetuille tuotteille sellaista erityisasemaa, jonka ne olisivat ansainneet. Ilmastosopimuksessa otetaan huomioon vain metsiin sitoutuva hiilidioksidi, mikä ei kannusta ilmastotekoihin puunkäyttöä lisäämällä. Nykyinen ilmastosopimus päinvastoin heikentää puumateriaalien asemaa ja vahvistaa sekä uusiutumattomien materiaalien että fossiilisten polttoaineiden kilpailuetua.

Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluista odotetaan muutosta tähän epäjohdonmukaiseen asetelmaan, sillä EU:ssa on kasvavaa kiinnostusta puun hiilivarastointikykyä kohtaan. Suomen ilmastoneuvottelijat ovat hyvin perillä puujalosteiden potentiaalista hidastaa ilmastonmuutosta ja jatkavat arvokasta työtään asian hyväksi.

Puusta valmistettujen tuotteiden ilmastostatuksen parantamisesta saattaisi löytyä yhdistävä tekijä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä, sillä valtameren takana puurakentaminen on kovassa suosiossa. Seuraavissa ilmastoneuvotteluissa tarvitaankin selkeitä edistysaskeleita, jotta Kööpenhaminassa olisi niiden pohjalta valmiudet tehdä päätöksiä.

Puun hyvä ilmastostatus olisi ilmainen ja toistaiseksi käyttämätön keino hidastaa ilmastonmuutosta kaikkialla maailmassa. Tässä Suomella on monipuolisena puun käyttäjänä mahdollisuus olla entistäkin aloitteellisempi.