Puusepänteollisuus ry liittyy Metsäteollisuus ry:n yhdistysjäseneksi

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n hallitus on tänään hyväksynyt Puusepänteollisuus ry:n järjestön yhdistysjäseneksi vuoden 2009 alusta alkaen.

Puusepänteollisuus ry päätti jäseneksi liittymisestä liittokokouksessaan keskiviikkona 19. marraskuuta. Jäsenyys keskittää ja vahvistaa alan työmarkkina- ja elinkeinopoliittista edunvalvontaa.


Puusepänteollisuus ry edustaa merkittävää osaa Suomen huonekaluteollisuudesta sekä keittiö- ja tilauskalusteiden valmistajista sekä ikkuna- ja oviteollisuudesta. Liiton jäsenenä on 64 yritystä, joiden palveluksessa on yhteensä noin 6600 henkilöä.

Metsäteollisuus ry on Suomessa metsäteollisuutta harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on vahvistaa alan kilpailukykyä, kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä. Metsäteollisuus ry:n jäseniä ovat massan, paperin ja kartongin valmistajat. Puutuoteteollisuuden yrityksistä jäsenenä on pääosa saha- ja levyteollisuuden yrityksistä sekä puun jatkojalostajia ja vuoden 2009 alusta myös puusepänteollisuus.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Metsäteollisuus tarjoaa toimeentuloa ja elinvoimaisuutta myös maamme haja-asutusalueille ja tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista.

Lisätietoja antavat:

Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, 09 – 132 4440 tai 040 – 570 7652

Kimmo Kurki, asiamies, Puusepänteollisuus ry (Metsäteollisuus ry), puh. 09 – 132 4468 tai 040 – 833 9664