Puusepänteollisuuden työntekijöille työehtosopimus

Tiedotteet |

Puusepänteollisuus ry sekä Puu- ja erityisalojen liitto ovat solmineet puusepänteollisuuden työntekijöille työehtosopimuksen, jossa palkkoja korotetaan 0.5 %.

Tarvittaessa yrityksissä on mahdollista sopia, ettei palkkoja koroteta tai korotuksia lykätään.

Osapuolet ovat sopineet myös työvoimakustannuksia alentavista keinoista, kuten mahdollisuudesta sopia ylityökorvausten yksinkertaistamisesta.

Lisäksi on sovittu aloitettavan työehtosopimuksen rakenteiden uudistus, joka kokonaisuudessaan lisää tuottavuutta ja edistää paikallista sopimista.

Sopimus on voimassa 19.2.2010 – 31.1.2013.

Lisätietoja:
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440 tai 040 – 570 7652