Puurakentamista edistävät toimenpiteet on nostettava seuraavan hallituksen ohjelmaan

Tiedotteet |

”Puurakentaminen tulee lisääntymään ilmastosyistä ja Suomen kannattaa olla eturivissä hyötymässä nämä liiketoimintamahdollisuudet.

Seuraavan hallituksen ohjelmaan tulee sisällyttää toimia puurakentamisen edistämiseksi”, sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen tänään 21.3. järjestön päättäjäseminaarissa Oulussa.

Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa yhä suurempi osa rakentamisen hiilidioksidipäästöistä syntyy rakennusmateriaalien valmistamisesta. Käyttämällä enemmän puuta, voidaan rakentamisen ympäristöhaittoja vähentää merkittävästi.

Rakentamisen ympäristövaikutuksia on myös alettava arvioida rakennuksen aidon elinkaaren mukaan. Erityisesti julkisessa rakentamisessa on ympäristövaikutuksiin laskettava mukaan myös rakennusmateriaalien ja rakentamisen välituotteiden valmistuksen sekä kuljetusten vaikutukset.

Panostamalla puurakentamiseen Suomeen voidaan luoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja eri puolille maata. Luotavissa olevien uusien työpaikkojen määrä on niin merkittävä, että puun käytön lisäämisen tulisi olla automaattisesti työllisyyspolitiikan keskiössä.

Jotta Suomi voisi ottaa paikkansa puurakentamisen mallimaana, puun osuutta rakentamisen opetuksessa on lisättävä kaikilla koulutusasteilla, Vain siten puu saadaan tasa-arvoiseen asemaan muiden rakennusmateriaalien kanssa. Lisäksi on vahvistettava rakennusalan henkilöstön täydennyskoulutusta.

Puurakentamisen huippuosaaminen on turvattava perustamalla puurakentamisen ja paloturvallisuuden professuurit. Tällä hetkellä Suomessa on vain yksi puuarkkitehtuurin professuuri.

Lisätietoja antavat:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6600

Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6633, 040 589 1891

Metsäteollisuuden viestit päättäjille eduskuntavaalien alla

http://www.vaalipuu.fi/Sivut/Default.aspx

Metsäteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet

http://www.vaalipuu.fi/Sivut/Default.aspx

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

Taustatietoa toimituksille

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta sekä runsaat 240 teollisen mittakaavan puutuoteyritystä, jotka ovat erittäin usein paikkakuntansa merkittävimpiä teollisia työn antajia.

Suomi on maailman 6. suurin sellun, paperin ja kartongin tuottaja sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa 500 000 suomalaista on alan taloudellisen jalanjäljen piirissä. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.