Puurakentamisen ympäristöystävällisyys todistettu tieteellisesti

Tiedotteet |

Puu rakennusaineena kuluttaa selvästi vähemmän energia- ja luonnonvaroja sekä tuottaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin betoni ja teräs, todetaan Suomen ympäristökeskuksen vastavalmistuneessa tutkimusraportissa.

Puutuotteet hillitsevät paremmin ilmastonmuutosta, sillä niiden valmistuksesta aiheutuu pienempiä päästöjä. Lisäksi puu sitoo hiiltä, joka varastoituu rakenteisiin jopa useiksi sadoiksi vuosiksi. Rakennusta purettaessa puupohjaisten rakennusjätteiden etu on, että ne voidaan hyödyntää energiantuotannossa ja näin vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Metsäteollisuus on esittänyt laskelmia puurakentamisen ympäristöystävällisyydestä jo pitkään. Nyt laskelmille on saatu myös tieteellinen vahvistus.

"Suomen ympäristökeskuksen ja VTT:n laskelmat osoittavat kiistatta puun käytön ympäristöystävällisyyden", toteaa Metsäteollisuus ry:n liiketoiminnat ja innovaatiot -johtaja Antro Säilä.

Elinkaariajattelu tukee rakennusmateriaalien valintaa

Suomen ympäristökeskuksen raportissa korostetaan elinkaariajattelua materiaalien valinnassa. Kun energiantuotannossa siirrytään tulevaisuudessa uusiutuviin energialähteisiin, rakennusten erilaisiin materiaaleihin ja rakenteisiin tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Rakennusten käytön aikaisen energiantarpeen ja energian tuotannon päästöjen vähentyessä rakennusmateriaalit ja niiden valmistus eivät enää ole marginaalinen asia, kun otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari.

Raportissa tarkastellaan rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten elinkaarilaskennan erityiskysymyksiä, kuten hiilen sitoutumista puurakenteisiin, metallien kierrätystä ja materiaalien hyödyntämistä rakennusten käytöstä poiston jälkeen. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa rakenteen käyttöikä on aina otettava huomioon eräänä tärkeimmistä tekijöistä.

Rakennusalan ja erityisesti rakennuttajien ja suunnittelijoiden tietoisuuden ja asiantuntemuksen lisääminen on tärkeää rakentamisen ympäristövaikutusten vähentämisessä. Rakennusmateriaalien valmistuksen vaikutuksista tulisi siirtyä koko rakennuksen elinkaaren aikaisten vaikutusten laskentaan. Näin on osittain jo tapahtunutkin.

Yhteinen näkemys ympäristövaikutusten arviointimenetelmien kehittämisen tavoitteista on jo olemassa, mutta kehitystyö on vielä kesken. Rakentamisen ympäristövaikutusten arviointimenetelmät paranevat tulevaisuudessa. Nykyiset laskentaohjeet ja -menetelmät korvataan todennäköisesti ilmastovaikutusarviointimenettelyillä, joissa otetaan huomioon viimeisin tieteellinen näkemys hiilensidonnan ja eriaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutusten laskennassa.

Varsinkin suunnittelijat tarvitsevat parempia työvälineitä ympäristövaikutusten arvioimiseen. Todella tärkeää on, että ympäristövaikutusten arvio tehdään jo rakennuksen suunnitteluprosessin aikana eikä jälkikäteen rakennuksen jo valmistuttua. Uudet tuote- ja tietomalleihin perustuvat suunnittelumenetelmät helpottavat tätä. 

Lisätietoja antavat:
Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta ja innovaatiot, puh. 040 589 1891

Mikko Viljakainen, päällikkö, puurakentaminen ja taloteollisuus, puh 040 526 6413