Puurakentamisen mahdollisuudet: Italiassa ekologinen talo syntyy puusta

Tiedotteet |

Italiaan on viime vuosina rakennettu useita julkisia rakennuksia puusta. Syy puun käyttöön ovat sen myönteiset ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

Monet italialaiset kunnat ja kaupungit edellyttävät rakentamisen aiheuttamien ympäristörasitusten laskemista julkisten rakennushankkeiden suunnittelu- ja tarjousvaiheessa. Puutalot ovat olleet kaikissa tehdyissä vertailuissa ympäristövaikutuksiltaan edullisimpia, vaikka niihin käytetyn puumateriaalin kuljetusmatkat ovat olleet jonkin verran pidemmät kuin muiden rakennusmateriaalien kuljetusmatkat.

 


Esimerkiksi Roomaan rakennetun noin tuhannen neliömetrin puisen päiväkotirakennuksen ympäristövaikutukset olivat hiilidioksidipäästöjen osalta  91 tonnia pienemmät kuin vaihtoehtojen. Rakennusmateriaalien valmistuksessa säästettiin 40 megawattituntia energiaa ja 544 tonnia luonnonvaroja vaihtoehtoihin verrattuna.

 

Italian ympäristölaskelmissa mukana rakentamisen koko elinkaari

Merkittävää Italiassa käytettävissä ympäristölaskelmissa on, että ne kattavat talon koko elinkaaren rakennustuotteiden valmistuksesta käytettyjen rakennusmateriaalien kierrättämiseen. Näin ei arvioida pelkästään rakennusten käytön aikaisia ympäristörasitteita vaan aidosti talon koko elinkaarta.

 

Myös Suomessa julkisten rakennuttajien eli kuntien, kaupunkien ja valtion tulisi vertailla rakennusten ja rakentamisen ympäristörasitusta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa. Mukaan laskelmiin on otettava rakennustuotteiden valmistuksen aiheuttamat ympäristövaikutukset. 

Rakentamisen ympäristövaikutusten pienentämiselle tavoitteet

Vertailumenetelmiä ja -välineitä tulisi kehittää ja yhdenmukaistaa, sillä nykyiset välineet ovat suunnittelijoille monimutkaisia ja vaikeaselkoisia. Lisäksi rakentamisen aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämiselle tulisi asettaa tavoitteet.

 

Puutalon rakenteet sitovat hiilidioksidia ja lisäksi niillä korvataan muita, ympäristön kannalta kuluttavampia materiaaleja. Puutalo säästää hiilidioksidipäästöissä jopa yli 60 prosenttia vaihtoehtoisiin materiaali- ja rakenneratkaisuihin verrattuna.

  

Lisätietoa:
Mikko Viljakainen, päällikkö
puurakentaminen ja puutaloteollisuus
puh. 09 132 6625
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi